Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Mlinarjevi vlada dala zeleno luč za državljanstvo

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 22nd december 2022, 09:18 dop

Vlada je danes prižgala zeleno luč, da bo Angelika Mlinar (SAB) verjetno še ta teden dobila slovensko državljanstvo in jo bo premier Marjan Šarec (LMŠ) le lahko predlagal za ministrico za evropske zadeve, sem izvedel neuradno.

Iz vlade so, ko sem to informacijo objavil, tudi uradno že sporočili:

“Postopek sprejema Angelike Mlinar v državljanstvo Republike Slovenije poteka v skladu s 13. členom Zakona o državljanstvu (izredna naturalizacija iz nacionalnih razlogov). Tako je danes vlada ugotovila, da obstaja interes Republike Slovenije za sprejem omenjene osebe v državljanstvo Republike Slovenije. Na podlagi tega mnenja in ob izpolnjevanju ostalih zakonsko določenih pogojev bo v nadaljevanju upravnega postopka Ministrstvo za notranje zadeve izdalo odločbo o sprejemu osebe v državljanstvo Republike Slovenije.”

Po odstopu Iztoka Puriča (SAB) teče že tretji mesec, kar je država brez ministra ne področju razvoja in evropskih zadev. Področje začasno vodi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.

Bratuškova je kot predsednica SAB Mlinarjevo premieru za ministrico že predlagala, a je postopek pri premieru obstal, ker kandidatka še ni imela državljanstva.

Nekaj pravnikov je sicer menilo, da bi Mlinarjeva ministrica v Šarčevi vladi lahko postala tudi brez slovenskega državljanstva, a so bili v manjšini. Je pa res, da zakon za ministre nikjer izrecno ne določa, da morajo biti državljani. Med pravniki v DZ pa je slišati, da zakon ne določa niti, da mora biti ministrica polnoletna ali opravilno sposobna, ker zakoni pač ne morejo določati vsega in se samoumevne stvari ne pišejo vanje.

Obstoj razlogov za pridobitev slovenskega državljanstva po postopku izredne naturalizacije mora po zakonu ugotoviti vlada republike Slovenije.

Ker gre za Slovenko v Avstriji, je postopek po neuradnih informacijah potekal hitro. In pričakovati je, da bo državljanstvo tudi zelo hitro dobila in še ta teden tudi že prisegla kot nova državljanka.

Ni pa še čisto jasno, kako se bo odzvala sosednja Avstrija, ki dvojno državljanstvo dovoljuje le izjemoma. Avstrijsko ji lahko tudi odvzamejo.

Če bi Mlinarjevo premier predlagal brez izpolnitve pogoja državljanstva, bi se zelo verjetno zgodilo, da bi kandidatka padla v državnem zboru zaradi ocene poslancev, da to ne gre.

Ali bo prisegla še kot ministrica, pa bo odvisno od poslancev. Podpreti jo bo morala navadna večina glasujočih.

O tem, ali vrste državljanov okrepiti z Angeliko Mlinar je vlada odločala po 13 členu zakona o državljanstvu, ki pravi :

“13. člen

Z naturalizacijo lahko pridobi državljanstvo Republike Slovenije polnoletna oseba, če to koristi državi zaradi znanstvenih, gospodarskih, kulturnih, nacionalnih ali podobnih razlogov, pod pogojem, da dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno vsaj eno leto pred vložitvijo prošnje in ima urejen status tujca ter izpolnjuje pogoje iz 4., 6., 8., 9. in 10. točke prvega odstavka 10. člena tega zakona. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko pridobi državljanstvo Republike Slovenije oseba, čeprav ne izpolnjuje pogoja neprekinjenega prebivanja v Republiki Sloveniji in pogoja urejenega statusa tujca, pri čemer se upošteva njen izjemen prispevek k razvoju Republike Slovenije in k povečanju mednarodnega ugleda oziroma prepoznavnosti Republike Slovenije. Osebam iz 2. člena Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06), ki uveljavljajo korist države iz nacionalnih razlogov, ni treba izpolnjevati pogoja neprekinjenega prebivanja v Republiki Sloveniji na podlagi urejenega statusa tujca, pogoja 4. točke, če niso zavezanci za plačilo davkov v Republiki Sloveniji, pa tudi ne pogoja iz 9. točke prvega odstavka 10. člena tega zakona. Obstoj razlogov iz prvega in drugega odstavka tega člena na podlagi mnenja pristojnega resornega organa predhodno ugotovi Vlada Republike Slovenije. Če oseba uveljavlja korist države iz razloga, ki ne spada v pristojnost nobenega resornega organa, ugotovi obstoj razloga iz prvega odstavka tega člena Vlada Republike Slovenije na podlagi mnenja ministrstva, pristojnega za notranje zadeve. ”

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (0)

Disqus Comments (3)

https-spletnicasopis-eu