Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

DZ o ukinitvi zastaranja za posiljevalce, spolne nasilneže in pedofile

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 3rd oktober 2019, 07:16 pop

S predlogom, da bi v kazenskem zakoniku določili, da kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost ne bi več zastarala, ki ga je prvi podpisal Jožef Horvat, se je Nova Slovenija (NSi) Mateja Tonina čez počitnice pridružila kampanji proti nadlegovanju in nasilju nad ženskami #MeToo. Kampanja je sledila obtožbam o seksualnem nadlegovanju nekdanjega filmskega producenta Harveyja Weinsteina. O spremembi ureditve bo parlament razpravljal po počitnicah, med katerimi je svet pretresal že nov velik škandal ob smrti investicijskega bančnika Jeffreya Epsteina. Epstein bi se naj obesil v celici z rjuho, ko je čakal na sojenje za plačevanje in seks z mladoletnicami, ki so osrečevale tudi številne njegove pomembne in vplivne prijatelje.

Med prijatelji Clinton, Trump…

Eksplozivno je vse skupaj, ker so bili med “srečneži” na Epsteinovih zabavah tudi pomembni in zelo vplivni ameriški politiki in ljudje modre krvi iz zavezniških držav. Epstein je veljal celo za prijatelja nekdanjega predsednika Billa Clintona, ki mu je pogosto posojal svoje letalo, pa tudi sedanjega predsednika Donalda Trumpa. Trump je nekoč javno opozoril, da ima po njegovi oceni Epstein nenavadna nagnjena do mlajših. Zaradi Epsteina je v precej večjih težavah, se zdi, Clinton.

Smrt Epsteina je bila pretres tudi, ker bi se naj obesil v celici, čeprav so ga posebej varovali, da tega ne bi storil, prav v tistem času pa naj nadzor ne bi deloval. Avtopsija je pokazala zlom vratu, kar bi naj bilo po ocenah v ameriških medijih redko posledica obešenja v celici z rjuho. Ker gre za bogatega in vplivnega moža, ki je bil del svetovne elite, je bilo takoj veliko nenavadnih špekulacij o ozadjih.

Ena od njih je, denimo, da so bila mlada dekleta na njegovih zabavah le sredstvo za poznejše izsiljevanje s posnetki pomembnežev in da so ga zdaj, ko je vse prihajalo na dan, utišali.

Ob pomembnih in bogatih ljudeh so teorije zarot pogoste.

66 letnega bogataša, ki je v izjemno špartanskem zaporu že prej poskušal storiti samomor, bi morala vsakih 30 minut preveriti dva stražarja, a tri ure ni bilo nobenega, ker sta, po neuradnih podatkih, zaspala. 750 zapornikov je varovalo skupaj le 18 paznikov. Lastnika karibskega otoka, reaktivca in več kot 50 milijonov vredne nepremičnine na Manhatnu so našli mrtvega ob 6.30 zjutraj.

Kazenski zakonik kot kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost pri nas določa posilstvo, spolno nasilje, spolno zlorabo slabotne osebe, spolni napad na osebo mlajšo od petnajst let, pridobivanje oseb mlajših od petnajst let za spolne namene, kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja, zlorabo prostitucije, prikazovanje, izdelavo ter posest in posredovanje pornografskega gradiva z mlajšimi osebami.

NSI: Ni opravičila in ne sme zastrati

Po oceni NSi gre pri teh kaznivih dejanjih za nesprejemljiva dejanja, ki puščajo dolgoletne posledice žrtvam in njihovim svojcem in zanje ni opravičila in ne sme biti olajševalnih okoliščin, ki bi dopuščale, da storilci ostanejo nekaznovani, tudi na ta način ne, da bi kazenski pregon zoper njih zastaral.

Glede na to, da so ta kazniva dejanja lahko povezana s silo ali grožnjo in pomenijo hud poseg v človekovo dostojanstvo (ne glede na starost žrtve), je nujno potrebna dopolnitev kazenskega zakonika v delu, ki govori o nezastarljivosti kaznivih dejanj, so zapisali v predlog spremembe ureditve.

Opozicijske predloge koalicija praviloma sicer zavrne.

Celoten predlog NSi, da kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost ne bi več zastarala, je takšen:

Predlog spremembe kazenskega zakonika NSI
NSI predlaga, da kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost ne bi zastarala

Poglavje kazenskega zakonika, kjer po predlogu NSi bi ne bilo več zastaranja, je takšno:

Devetnajsto poglavje

KAZNIVA DEJANJA ZOPER SPOLNO NEDOTAKLJIVOST

Posilstvo 170. člen (1) Kdor prisili osebo drugega ali istega spola k spolnemu občevanju ali s tem izenačenemu spolnemu ravnanju, tako da uporabi silo ali zagrozi z neposrednim napadom na življenje ali telo, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let. (2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno grozovito ali posebno poniževalno ali če je dejanje storilo več oseb zaporedoma ali nad obsojenci ali drugimi osebami, ki jim je vzeta prostost, se storilec kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let. (3) Kdor prisili osebo drugega ali istega spola k spolnemu občevanju ali s tem izenačenemu spolnemu ravnanju, tako da ji zagrozi, da bo o njej ali njenih bližnjih odkril, kar bi škodovalo njeni ali njihovi časti ali dobremu imenu, ali da bo njej ali njenim bližnjim povzročil veliko premoženjsko škodo, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let. (4) Če sta bili dejanji iz prvega ali tretjega odstavka tega člena storjeni proti osebi, s katero storilec živi v zakonski, zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni skupnosti, se pregon začne na predlog.

Spolno nasilje 171. člen (1) Kdor uporabi silo ali zagrozi osebi drugega ali istega spola z neposrednim napadom na življenje ali telo in jo tako prisili, da stori ali trpi kakšno spolno dejanje, ki ni zajeto v prejšnjem členu, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do desetih let. (2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno grozovito ali posebno poniževalno ali če je dejanje storilo več oseb zaporedoma ali nad obsojenci ali drugimi osebami, ki jim je vzeta prostost, se kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let. (3) Kdor osebo drugega ali istega spola prisili, da stori ali trpi kakšno spolno dejanje iz prvega odstavka tega člena, tako da ji zagrozi, da bo o njej ali njenih bližnjih odkril, kar bi škodovalo njeni ali njihovi časti ali dobremu imenu, ali da bo njej ali njenim bližnjim povzročil veliko premoženjsko škodo, se kaznuje z zaporom do petih let. 64 (4) Če sta bili dejanji iz prvega ali tretjega odstavka tega člena storjeni proti osebi, s katero storilec ali storilka živi v zakonski, zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti, se pregon začne na predlog.

Spolna zloraba slabotne osebe 172. člen (1) Kdor spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo drugega ali istega spola, tako da zlorabi njeno duševno bolezen, začasno duševno motnjo, hujšo duševno zaostalost, slabost ali kakšno drugačno stanje, zaradi katerega se ne more upirati, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let. (2) Kdor v okoliščinah iz prejšnjega odstavka kako drugače prizadene spolno nedotakljivost slabotne osebe, se kaznuje z zaporom do petih let.

Spolni napad na osebo, mlajšo od petnajst let 173. člen (1) Kdor spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo drugega ali istega spola, ki še ni stara petnajst let, se kaznuje z zaporom od treh do osmih let. (2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka s slabotno osebo, ki še ni stara petnajst let, ali tako, da uporabi silo ali zagrozi z neposrednim napadom na življenje ali telo, ali na tak način doseže storitev dejanja z drugo osebo, se kaznuje z zaporom od petih do petnajstih let. (3) Učitelj, vzgojitelj, skrbnik, posvojitelj, roditelj, duhovnik, zdravnik ali druga oseba, ki z zlorabo svojega položaja spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo, ki še ni stara petnajst let in mu je zaupana v učenje, vzgojo, zdravljenje, varstvo ali oskrbo, se kaznuje z zaporom od treh do desetih let. (4) Kdor v okoliščinah iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena kako drugače prizadene spolno nedotakljivost osebe, ki še ni stara petnajst let, se kaznuje z zaporom do petih let. (5) Dejanje iz prvega odstavka tega člena ni protipravno, če je bilo storjeno z osebo primerljive starosti in če ustreza stopnji njene duševne in telesne zrelosti.

Pridobivanje oseb, mlajših od petnajst let, za spolne namene 173.a člen (1) Kdor osebo, mlajšo od petnajst let, prek informacijskih ali komunikacijskih tehnologij nagovarja za srečanje z namenom, da bi zoper njo storil kaznivo dejanje iz prvega odstavka 173. člena tega zakonika ali zaradi izdelave slik, avdiovizualnih ali drugih predmetov pornografske ali drugačne seksualne vsebine, in so nagovarjanju sledila konkretna dejanja za uresničitev srečanja, se kaznuje z zaporom do enega leta. (2) Dejanje iz prejšnjega odstavka ni protipravno, če je bilo storjeno zaradi uresničitve dejanja iz prvega odstavka 173. člena in pod pogoji iz petega odstavka 173. člena tega zakonika. 65

Kršitev spolne nedotakljivost z zlorabo položaja 174. člen (1) Kdor zlorabi svoj položaj in tako pripravi osebo drugega ali istega spola, ki mu je podrejena ali od njega odvisna, k spolnemu občevanju, ali da stori oziroma trpi kakšno drugo spolno dejanje, se kaznuje z zaporom do petih let. (2) Učitelj, vzgojitelj, skrbnik, posvojitelj, roditelj ali druga oseba, ki z zlorabo svojega položaja spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo, staro nad petnajst let, ki mu je zaupana v učenje, vzgojo, varstvo in oskrbo, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

Zloraba prostitucije 175. člen (1) Kdor zaradi izkoriščanja sodeluje pri prostituciji druge osebe ali kdor s silo, grožnjo ali preslepitvijo navede, pridobi ali spodbudi drugo osebo k prostituciji, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let. (2) Kdor zaradi izkoriščanja sodeluje pri prostituciji mladoletne osebe ali posega po prostituciji mladoletne osebe ali kdor s silo, grožnjo, preslepitvijo, novačenjem ali nagovarjanjem navede, pridobi ali spodbudi mladoletno osebo k prostituciji, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let. (3) Če sta bili dejanji iz prvega ali drugega odstavka tega člena storjeni proti več osebam ali v okviru hudodelske združbe, se storilec kaznuje z zaporom od enega do dvanajstih let.

Prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva 176. člen (1) Kdor osebi, mlajši od petnajst let, proda, prikaže ali z javnim razstavljanjem ali kako drugače omogoči, da so ji dostopni spisi, slike, avdiovizualni ali drugi predmeti pornografske vsebine, ali ji prikaže pornografsko ali drugačno seksualno predstavo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let. (2) Kdor s silo, grožnjo, preslepitvijo, prekoračitvijo ali zlorabo pooblastil, novačenjem, nagovarjanjem ali zaradi izkoriščanja navede, pridobi ali spodbudi mladoletno osebo za izdelavo slik, avdiovizualnih ali drugih predmetov pornografske ali drugačne seksualne vsebine, za sodelovanje v pornografski ali drugačni seksualni predstavi ali kdor taki predstavi vedoma prisostvuje, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do osmih let. (3) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje, kdor zase ali za drugega pridobiva, proizvede, razširi, proda, uvozi, izvozi ali drugače ponudi pornografsko ali drugačno seksualno gradivo, ki vključuje mladoletne osebe ali njihove realistične podobe, ali kdor poseduje tako gradivo ali pridobi dostop do takega gradiva s pomočjo informacijskih ali komunikacijskih tehnologij, ali razkriva identiteto mladoletne osebe v takem gradivu. (4) Če je bilo dejanje iz drugega ali tretjega odstavka tega člena storjeno v hudodelski združbi za izvrševanje takih kaznivih dejanj, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let. 66 (5) Pornografsko ali drugačno seksualno gradivo iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena se vzame ali njegova uporaba ustrezno onemogoči.

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (0)

Disqus Comments (3)

https-spletnicasopis-eu