Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Štefanec kritizira poslance, ker Horvátha ne naženejo iz DZ

Print Friendly, PDF & Email
(Last Updated On: 21/05/2019)

“Komisija izpostavlja, da so pogoji za prenehanje mandata poslancu Horváth Ferencu že izpolnjeni, saj nezdružljivosti opravljanja funkcij ni odpravil v zakonsko določenem roku 90 dni, ter bi skladno s pričakovano integriteto funkcionarja, poslanec nezdružljivost moral že sam odpraviti v zakonskem roku, oziroma se ob izdanem opozorilu ustrezno odzvati. Prav tako pa komisija tudi s strani Državnega zbora RS pričakuje ravnanje v skladu z zakonom.”

To je danes v obsežnem mnenju sporočila komisija za preprečevanje korupcije, ki jo vodi Boris Štefanec, ki meni, da bi poslanci morali odvzeti mandat poslancu Ferencu Horváth, ker se ta lani po izvolitvi za poslanca ni odpovedal vodenju podjetja Mint, kar bi moral storiti najpozneje v treh mesecih.

Kot direktor je odstopil šele 2. aprila letos.

Ta teden je večina poslancev v mandatno volilni komisiji, ki jo vodi
Ivan Hršak (DeSUS), zavrnila predlog Levice, da bi začel postopek odvzema mandata Horváthu. Tako so odločili po opozorili vodje zakonodajno pravne službe DZ Nataše Voršič, da bi sicer kršili ustavno ureditev, ker komisija nima jasno določene pristojnosti, da bi v takšnem primeru lahko sprožila postopek odvzema mandata poslancu, pogoji za odvzemanje mandata pa po mnenju pravnikov v DZ sploh niso bili izpolnjeni. Voršičeva pa ni posebej opozorila, da zakon o poslancih tudi ne zagotavlja pravnega varstva (možnosti pritožbe), kar bi po sodbi ustavnega sodišča moral že tri leta, a so se poslanci nanjo požvižgali. Več o tem lahko preberete tukaj.

KPK je odločitev poslancev, da Horvatu ne bodo pokazali vrat iz DZ, zdaj komentirala tako:

“Ravnanje, kjer poslanec poskuša izkoristiti pravno praznino oziroma izigrati zakonske določbe, po mnenju komisije ni v skladu s pričakovano integriteto posameznika – funkcionarja in je nedopustno z vidika odgovornosti, ki jo ima poslanec kot voljeni predstavnik ljudstva, ter predstavlja opustitev dolžnega ravnanja najvišjega predstavnika oblasti. Prav tako pa je nedopustno, da Državni zbor RS s svojimi (ne)aktivnostmi takšno ravnanje podpira. Tako ravnanje namreč po mnenju komisije ustvarja podlago uveljavljanju zelo nevarne prakse, ki ustvarja dvom v temelje pravne države ter enakost pred zakonom.”

Celotno mnenje KPK o primeru je takšno:

Nezdružljivost funkcij poslanca Horváth Ferenca – stališče komisije in poziv za ukrepanje
Nezdružljivost funkcij poslanca Horváth Ferenca – stališče komisije in poziv za ukrepanje
Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2019 Peter Jančič Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (0)

Disqus Comments (2)

https-spletnicasopis-eu