Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Ministrica plačuje za manj zmenkanja s prostitutkami

Print Friendly, PDF & Email
(Last Updated On: 03/10/2019)

Ministrica za delo Ksenija Klampfer je 28. decembra lani objavila nenavaden razpis. Ponudila je 50.000 evrov iz proračunske postavke za nevladne ženske organizacije za trud na področjih nasilja med zmenkanjem in za delo s fanti za preseganje stereotipov. Razpis, čeprav gre za majhno vsoto, je pritegnil precejšnjo javno pozornost. Nekoliko zato, ker so zmenki in seksualnost, če gre za mlade ali starejše, zanimiva družbena tema, ki praviloma ni stvar vladnih politik.

Vlada proti poslom poslanke SNS

Ministrica za delo Ksenija Klampfer Foto: DZ/Borut Peršolja

Deloma pa je pozornost pritegnila tudi nerodnost, ker v razpis na ministrstvu niso zapisali, da gre za preprečevanje nasilja in bi lahko kdo sklepal, da bo vlada financirala projekte, ki spodbujajo nenavadne oblike druženj ljudi, katerih del je nasilje. A na razpis se niso prijavile organizacije, ki združujejo ljubitelje ne povsem običajne seksualnosti. Vsaj opaziti ni.

Po razdelitvi denarja pa lahko bolje kot po razpisu sklepamo o ciljih. Ministrstvo je deset tisoč evrov dodelili društvu Ključ za projekt preganjanja stereotipov o prostituciji in pornografiji med fanti, da bi na tak način dolgoročno vplivali na zmanjšanje povpraševanja po plačljivih spolnih storitvah. Po povpraševanju po prostitutkah. Nosilka projekta in izvajalke imajo, je ugotovilo ministrstvo, ustrezne reference za takšno delo z mladimi fanti. Ker je med poslanci od lanskih volitev tudi nekdanja podjetnica na področju erotičnih masaž Lidija Ivanuša, bi lahko rekli, da ji skuša vlada otežiti vrnitev v profesijo, če kdaj ne bo več izvoljena. A strašno vladni projekt najstarejše obrti najbrž bo ogrozil, ker mladi fantje finančno niso temelj te panoge.

Posnetek je iz reklame za masažni salon poslanke SNS Lidije Ivanuša pred izvolitvijo, ti posnetki in spletna stran masažnega salona pa zadnje čase niso več dostopni.

Nekaj ugibanj je bilo ob razpisu, ali bi lahko bil posledica migrantskega dogajanja, ko so bile po državah zahodne Evrope številne ženske na javnih krajih nadlegovane zaradi domnevno preveč svobodnih oblačilnih navad žensk v Evropi na javnih krajih, pa še splošne dostopnosti alkohola. A se to ni potrdilo.

Denar le za Ljubjano

Večino nevladnih organizacij, vse so iz Ljubljane, ki jih bo ministrstvo sofinanciralo, že dolgo financirajo iz vlade ali občine Ljubljana, razlog je verjetno, ker so takšne organizacije praviloma sposobne zadostiti zahtevam razpisov in so geografsko in sicer najbolj povezane z oblastjo. Največ, po 10 tisoč evrov, so dodelili Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, Društvu Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi in Slovenskemu združenju za zmanjševanje škodljivih posledic drog – DrogArt.

Društvo SOS denar dobi za ozaveščanje mladih o nesprejemljivosti nasilja na zmenkih z gledališko igro, delavnicami in digitalno kampanjo, mlade pa “bodo naslavljale” tudi vzornice (influencers), so moderno pojasnili iz ministrstva.

Društvo Ključ je denar dobilo za že omenjeno delo za manj zmanjkanja s prostitutkami, Drog art pa bo s projektom “#pravila dejtanja” opozarjal predvsem dekleta med 16 in 25 letom na različne oblike nasilja, ki ga doživljamo v obdobju dejtanja. Podrobneje teh oblik ministrstvo (še) ne predstavlja.

Še 8568 evrov dobi Forum za enakopraven razvoj, ki namerava stereotipe med fanti preganjati z računalniško igrico. Najmanj, 7.894 evrov, pa dobi Društvo za raziskovanje izkušenj kazni zapora. Le ta zadnja organizacija, ki jo zastopa Darja Tadič, zadnje desetletje ni dobila omembe vrednih vsot za delovanje od države. A tudi njihov projekt je povezan z državo, ker bo nastajal ob sodelovanju uprave za izvrševanje kazenske sankcije, projekt pa bodo izvajali in bodo hkrati ciljna skupina fantje v prevzgojnih domovih. Sklep, kdo dobi denar, je takšen:


Nevladniki z vladnim denarjem

Društvo SOS telefon za ženske in otroke, ki ga zastopa Maja Plaz, je od leta 2003 od ministrstva za delo prejelo 3 milijone evrov, od mestne občine Ljubljana pa skoraj 1,5 milijona evrov. Drugi javni financerji niso primaknili več kot četrt milijona evrov. Podatki so takšni:

Največji javni financer Društva Ključ, ki ga zastopa Katjuš Popovič, sta od leta 2003 do danes mestna občina Ljubljana s 605.510 evri in notranje ministrstvo s 379.462 evri, a tudi ministrstvo za delo s 194.322 evri. Podatki so takšni:

Veliko denarja iz ministrstva za Delo in mestne občine Ljubljana dobiva tudi tretji prejemnik, združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog – DrogArt, ki ga zastopa Matej Sande.

Društvo forum za enakopravni razvoj je posebnost, 200.000 evrov je ta organizacija, ki jo zastopa Darja Sekula Krstič zadnja leta dobila iz zunanjega ministrstva. Tako:

Vse informacije o razpisu, tudi o zavrnjenih projektih, lahko preberete tukaj:

Celotna informacijah o rezultatu razpisa Nasilje med zmenkanjem in Delo s fanti za preseganje stereotipov je dostopna tukaj
Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2019 Peter Jančič Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (0)

Disqus Comments (7)

https-spletnicasopis-eu