Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

GLOBALISTI : SUVERENISTI

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 12th marec 2019, 10:41 pop

GLOBALISTI : SUVERENISTI

Politične stranke v Republiki Sloveniji naj bi bile leve in desne. Njihovo število je na vsakih volitvah večje, saj marsikdo poskuša, ali bo pridobil zadosti glasov, da bo naslednja štiri leta prejemal evre iz proračuna. Kakšna neumnost. Pa ni edina, saj številni na različne načine tudi drugače »molzejo« proračun. V Združenih državah Amerike imajo demokrate in konservativce, kar pomeni, da ni nobene možnosti, da bi na volitvah nastopili neki »novi« politični strankarski obrazi.

V zadnjih časih nastaja nova delitev med politiki. Levo in desno postaja preteklost. Danes je vse bolj pomembno, ali si globalist, ki zagovarjaš prosti pretok blaga in storitev, ali si suverenist, kar pomeni, da zagovarjaš samostojnost in suverenost svoje države in vrednote, ki so postavile Evropo na Zemljevid Sveta. Globalisti imajo pomoč v kapitalu, suverenisti pa so »reveži«, označeni kot fašisti in neumneži. Njihove ideje niso vredne, da bi jih objavljali »državni globalistični mediji«.

Eden glavnih botrov globalizacije je Peter Denis Satherland, nekdanji Irski državni tožilec, ki je ustanovil Svobodno trgovinsko organizacijo (STO), ki je omogočila svoboden pretok blaga, kapitala in storitev. Gospod je od leta 2006 specialni zastopnik za migracije pri OZN, poleg tega je ustanovil „Globalni forum za migracije in razvoj“ (GFMD).

Gospod P. Satherland je 30. septembra 2015 nastopil v ameriškem „Svetu za zunanje zadeve“. Američan William Lacy Swing (generalni direktor „Mednarodne organizacije za migracije“) je vprašal P. Satherlanda: »Peter, ti si ustanovil STO, da bi prišlo do svobodnega gibanja kapitala, blaga in storitev. Kdo pa je pravzaprav nosilec vsega tega? Ljudje! Toda še vedno ne obstaja svobodno gibanje ljudi! In to je element, o katerem ti govoriš in pravzaprav še manjka« (glej Friedericke Beck:Tajna migracijska agenda).

Kam lahko uvrstimo slovenske vladajoče politike? Med tiste, ki le sledijo politikam globalizacije (politične marionete) ali tiste, ki si resnično prizadevajo utrditi suverenost in samostojnost Republike Slovenije? Na oblasti je vlada Marjana Šarca, ki nadaljuje politiko bivše vlade Mira Cerarja in Slovenijo postavlja na zemljevid držav, ki so zavezane uresničevati politiko globalizacije. Tipičen primer takega obnašanja je sprejem Marakeške deklaracije, ki je začetek uvajanja drugega dela globalizacije, to je svobodnega prehajanja ljudi v svetu brez nacionalnih meja.

Slovenski vladajoči politiki so torej sestavni del Evropske in svetovne elite globalistov in se globoko zavedajo, kaj se jim lahko zgodi, če nasprotujejo tej politiki. Eden redkih »upornikov« je bil v preteklosti francoski predsednik Nikolas Sarkozy, ki je na srečanju skupine G-8 izrekel bogokletne besede: »Francosko politiko bo oblikovalo francosko ljudstvo in ne finančne in multinacionalne kompanije!« Sarkozy je takoj postal politični mrtvec.

Slovenski levičarski politiki vztrajajo na lestvici marionet, ki jim zagotavlja preživetje, zato od njih ni pričakovati besed, ki jih je za obrambo Francije izrekel Sarkozy!

Ivan Tomše, cesta bratov Milavcev 15, 8250 Brežice

Pojdite na volitve in volite za spremembo

V imenu 16 civilnih iniciativ iz Ljubljane mi je Marinka Kurilić poslala poziv Ljubljančanom, naj gredo na volitve in volijo za spremembe. Pismo pred volitvami, ker je lahko v pomoč volivcem pri odločanju, objavljam. Spletni časopis bo praviloma le v tej rubriki objavljal tudi vsa druga podobna pisanja, ki ji prejme od bralcev ali posameznih organizacij pred in ob volitvah. Pisanja, za katerimi ni jasnega imena in priimka pošiljatelja, ne bodo objavljena. Sporočilo 16 civilnih iniciativ je takšno:

Ljubljančani, pojdite na volitve in volite za spremembo

“Spoštovani Ljubljančani,
vaši someščani, ki se v Ljubljanski občini v 16 civilnih pobudah že leta borimo proti kršenju svojih in vaših temeljnih pravic, vas pozivamo da greste v nedeljo, 18. novembra 2018 na volitve in volite za spremembo.

Člani civilnih pobud na žalost že dolga leta zelo dobro poznamo tudi temno plat »zelene prestolnice«. Dobro vemo, kako je, če se vam slabša bivalna kakovost ali pa vam takšno poslabšanje grozi, če ste podnevi in ponoči izpostavljeni prekomernim okoljskim obremenitvam, ki resno načenjajo vaše zdravje, če vaše premoženje zaradi nestrokovnih posegov izgubi vrednost itd. Številni projekti, ki jim nasprotujemo in katerih skupni imenovalec je predvsem nestrokovno ter škodljivo umeščanje v prostor, ne pomenijo nobene rešitve težav prebivalcev, pač pa nasprotno ustvarjajo nove probleme: prometne zamaške praktično povsod, onesnažen zrak, prekomerno obremenjevanje z okoljskim hrupom, nočno osvetljevanje, poplavljene kleti, poškodovane temelje stavb, obremenjevanje s smradom, neurejeno odvažanje odpadkov itd. Najnovejši tak projekt je t.i. kanal C0, v okviru katerega MOL v nasprotju s strokovnimi argumenti, na silo gradi ogromno kanalizacijsko cev preko vodonosnika z najbolj kakovostno ljubljansko pitno vodo. Mediji pa o tem sploh ne poročajo ali poročajo zelo selektivno. Ta projekt po mnenju številnih neodvisnih strokovnjakov pomeni, da se lahko Ljubljančani v nekaj letih dokončno poslovimo od neoporečne pitne vode.

Za prav vsakega od spornih in vsiljenih projektov, proti katerim se borimo, tudi za kanal C0, obstaja pametnejša, cenejša in bolj trajnostna rešitev, za katero pa na MOL sploh nočejo slišati, ampak nadaljujejo z vsiljevanjem svojih neprimernih in dolgoročno škodljivih projektov. Namesto, da bi bil v ospredje postavljen javni interes, je delovanje MOL-a pogosto usmerjeno k realizaciji dobičkov za privilegirane posameznike ali gospodarske družbe na račun našega okolja, zdravja in kulturne dediščine. Še posebej sprevrženo je, da to prizadeti meščani kot davkoplačevalci še sami financiramo.

Naše pripombe in predlogi, ki jih podajamo v javnih razpravah, so praviloma prezrti, strokovni argumenti niso upoštevani, sodelovanje javnosti pa je na MOL povsem izvotljeno in namenjeno zgolj formalni zadostitvi predpisov. Naše zahteve, ki ne pomenijo zahtev za privilegije ali drugačno obravnavo, ampak so največkrat zgolj pozivi, da se upoštevajo okoljski in prostorski predpisi ter pravila stroke, so večinoma ignorirane tako s strani investitorjev kot tudi s strani MOL.

Rešitev za ta položaj je samo ena: sprememba pri vodenju in odločanju na MOL. To demokratično pravico Ljubljančani še imamo, zato je zelo pomembno, da jo tudi izkoristimo. Nihče Ljubljančanom odločanja o Ljubljani ne bo vrnil, če se za to ne bomo potrudili sami. Če menite, da to ni pomembno, in da se s tem ne želite ukvarjati oz. da se vas to ne tiče, potem se zavedajte, da s tem prepuščate odločitve drugim, in to tistim, ki svoje interese že zdaj brezobzirno uveljavljajo na vaš in naš račun. V takšnem primeru se nam v mestu obetajo novi nakupovalno-zabaviščni centri s podzemnimi garažami, pozidave zelenih območij, podiranje individualnih hiš v ljubljanskih četrtih, zato da bi poselitev gostili s stolpnicami, uničenje kulturne dediščine. Prometni zamaški bodo še večji, pitno vodo bomo kupovali, zaradi onesnaženega zraka in drugih okoljskih obremenjevanj bo življenjska doba v Ljubljani krajša še za več kot kažejo sedanje statistike, zdravstvene posledice pa bodo čutili tudi vaši otroci. Če vam vsaj malo ni vseeno, v kakšnem okolju boste živeli, vzgajali svoje otroke, delali, se vozili itd., potem pridite 18. 11. 2018 na volitve.

Demokracija zahteva budne in aktivne državljane, v nasprotnem primeru postane lahek plen pohlepa in nasilja. Čas je, da se tudi v Ljubljano vrne demokratično soodločanje, dostojno komuniciranje in ustvarjanje ter uveljavljanje najbolj kakovostnih trajnostnih rešitev za prihodnost vseh.

Ljubljančani, izkoristite svojo pravico do demokracije! Prepričanje, da s tem, če ne greste na volitve, izrazite svoje nasprotovanje sedanjemu položaju, ne drži. Resnica je prav nasprotna: če ne greste volit, s tem podprete obstoječe stanje. Število aktivnih podpornikov obstoječe politike se je namreč ob prejšnjih in predprejšnjih volitvah močno zmanjšalo, žal pa se je močno zmanjšala tudi volilna udeležba, tako da so ti volivici še vedno predstavljali večino. Zato ne pozabite: ključ do spremembe je v vaših rokah. Ljubljana je vedno imela pogumne ljudi, ki so na koncu sprejeli prave odločitve, verjamemo, da bo tako tudi zdaj.

Preberite si volilne programe strank in kandidatov za župane in na volitvah izberite spremembo, ki vam je najbliže, četudi se vam morda ne zdi idealna. Prihodnost Ljubljane je le v naših rokah in samo vsi skupaj lahko dosežemo, da bo razvoj našega mesta potekal trajnostno ter da bo prinesel izboljšave tudi za nas, prebivalce Ljubljane.

Civilne iniciative Ljubljane:
1. Civilna družba Zg. Kašelj
2. Civilna iniciativa Polje
3. Civilna iniciativa Zadobrova
4. Civilna pobuda za ohranitev Plečnikovega stadiona v izvirni obliki
5. Društvo DUO
6. Društvo za koheziven razvoj Šentvida
7. Državljanska pobuda Vevče
8. Iniciativ PO 843
9. Koordinacijski odbor stanovalcev Fondovih hiš
10. Neformalna civilna iniciativa za zmanjšanje prekomernega hrupa, ki ga povzročajo Slovenske železnice z ranžirno postajo in s prometom
11. Tržnice ne damo
12. Uredimo Bežigrad
13. Vaški odbor Slape
14. Vaški odbor Vevške ceste
15. Za staro Ljubljano
16. Združenje krajanov Sp. Kašelj – Podgrad – Zalog Ljubljana, 7. 11. 2018”

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (2)

Disqus Comments (0)

https-spletnicasopis-eu