Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Cenzurirane ugotovitve revizorjev: Počivalškova tajna žična ograja

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 2nd avgust 2017, 01:20 pop

Ugotovitve revizije zaključnega računa proračuna za lansko leto je danes objavilo računsko sodišče.

Dvakrat s pridržki

V letu 2016 so bili prihodki proračuna 8.3 milijarde in so v primerjavi z letom 2015 manjši za 205,4 milijona evrov (za 2,4 odstotka), odhodkov pa je bilo devet milijard evrov in so glede na leto 2015 manjši za 797,4 milijona evrov (za 8,1 odstotka). Zato je presežek odhodkov nad prihodki manjši za 592 milijonov evrov (za 46,4 odstotka), so zapisali revizorji.

Računsko sodišče je o splošnem delu zaključnega računa proračuna za leto 2016 izreklo mnenje s pridržkom. Tudi o pravilnosti izvršitve državnega proračuna je računsko sodišče izreklo mnenje s pridržkom. Med pogostejšimi nepravilnostmi so bile kršitve s področja oddaje javnih naročil (nepravilno vodenje postopkov), kršitve zaradi nesprejetja potrebnih pravnih ukrepov za urejenost razmer na področju delovnih razmerij javnih uslužbencev, ki se nanašajo na stalno pripravljenosti in povračila stroškov prevoza na delo in z dela, ter predvsem kršitve na področju dodeljevanja transferov…

Cenzura ograje proti Hrvaški

[wp_ad_camp_2]

Tudi tokrat so del revizijskega poročila tudi cenzurirani deli, ko so ugotovitve revizorjev zatemnjene, praviloma se to zgodi na zahtevo vlade. Cenzuriran je denimo del o poslovanju blagovnih rezervah in ministru za gospodarstvo Zdravku Počivalšku.

Videti je tako:

Ker je prikrito, si ne upam natančno ocenimo, kaj je vsebina. A domnevati je mogoče, da je povezano z znamenito žično ograjo na meji proti Hrvaški, ki jo vlada gradi “strogo zaupno”…

Celotno poročilo računskega sodišča, kako je lani poslovala država, je dostopno na povezavi:

revizijaproračuna2016

------------------------------------------------------------------------ Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (2)

Disqus Comments (2)

https-spletnicasopis-eu