Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Kovačič: Dobro kaže s podpisi, zato vladni spin

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 10th junij 2017, 11:48 pop

„Več kot 24.000 podpisov smo že zbrali. To je dobro. Če vsak dan zberemo še po dva tisoč, jih bomo  zbrali 40.000,“ mi je v petek popoldan povedal Vili Kovačič, ki vodi zbiranje podpisov za referendum proti zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper.

Na posnetku iz protestov pred vrhovnim sodiščem ta teden sta Vili Kovačič in predsednik stranke God Aleš Primc Foto: Robert Fojkar Komac

Referendum bo državni zbor moral razpisati, če bo Kovačič 40.000 podpisov zbral do 22.6. Ima torej še slaba dva tedna časa.

Vratolomna naglica, ki vodi v težave

Zakon o gradnji drugega tira med Divačo in Koprom, ki bi stal okoli milijardo evrov, je parlament na zahtevo vlade uzakonil po nujnem postopku na vrat na nos. Po tem zakonu bi gradili le en tir, ker je v stari prvi tir  država zadnja leta veliko vlagala.

Izjemno naglico, češ da bodo sicer nepopravljive posledice za državo, ker ne bo mogoče pravočasno kandidirati za evropski denar, sta od poslancev zahtevala generalna sekretarka vlade Lilijana Kozlovič (SMC) in državni sekretar Jure Leben. Vodje poslanskih skupin SMC, Desus in SD so izglasovali takšno nenavadno odločanje, ki je onemogočalo resni razmislek o rešitvah.

Predrago in nepremišljeno

A zakon, ko ga je koalicija bliskovito izglasovala, je zaradi resnih pomislekov ustavil državni svet. Tam je bil ostro proti tudi župan Kopra Boris Popovič. Popovič je ocenil, da je projekt vsaj pol predrag: za pol manj bi po njegovi oceni država lahko zgradila dvotirno progo, nihče več ne gradi enotirnih. Nobene potrebe tudi ni, je še ocenil, za vključevanje Madžarske. Ko so koalicijski poslanci preglasovali veto državnega sveta, je s podobnimi razlogi, da je projekt predrag, koruptiven in da je gradnja le enega tira napaka, zakon z referendumsko proceduro ustavil Vili Kovačič. Pri zbiranju podpisov so se mu pridružile vse večje opozicijske politične stranke, a brez Združene levice.

Pomen SDS in manjših desnih strank

Glavno vlogo pri zbiranju podpisov zadnje tedne ima največja opozicijska stranka, to je SDS Janeza Janše, ki je s svojo mrežo v preteklosti že dokazala, da je sposobna zbrati 40.000 podpisov. Prvi teden število zbranih podpisov ni bilo visoko in iz vladnih vrst je bilo slišati ocene, da podpisi ne bodo zbrani in s tem nima smisla izgubljati časa.

A večja zavzetost mreže SDS je pozneje prispevala, da se je število zbranih podpisov začelo povečevati, zato se lahko razplete tudi tako, da bo zbranih dovolj. To je najbrž razlog, da je ta teden vlada spremenila stališče, kaj bi gradila in zdaj zatrjuje, da bo gradila dvotirni drugi tir.

Vlada za dvotirni drugi tir

Spremembo smeri so ta teden že potrdili ministri na seji vlade. Državni sekretar Jure Leben pa je javnosti sporočil, da bo ministrstvo pripravilo vse potrebne strokovne in pravne podlage, da se gradi dvotirni drugi tir. Da bi se lahko pozneje odločili za dvotirno rešitev, so vladni poslanci opozarjali že ob sprejemanju zakona o (enotirnem) drugem tiru. A težava vlade, ki skuša s preobratom najbrž prepričati del kritikov, denimo občino Koper in župana Popoviča, je, da zakon, ki ga je po nujnem postopku državni zbor že potrdil, o gradnji in financiranju dveh tirov preprosto ne govori. Tega, tudi zaradi referendumske procedure, iz vlade ne morejo popraviti.

Če bo Kovačič zbral 40.000 podpisov bo dilema za vlado postala zapletena. Na referendumu bodo najbrž morali ljudi pozvati, naj njihov zakon o drugem tiru zavrnejo. To namreč ni zakon, ki bi omogočal gradnjo dvotirnega drugega tira. Obratno: izrecno v razlagah in ocenah govorih o gradnji le enega tira.

Kovačič: To je spin

Če zakon, kot je bil na vrat in nos potrjen v državnem zboru, volivci na referendumu potrdijo, ga vlada pozneje ne bo smela kar popraviti in se odločiti za drugačno rešitev. To bi bilo v nasprotju z referendumsko voljo.

Če vladni zakon o drugem tiru volivci zavrnejo, bo to lažje.

Premier Miro Cerar je to povzel tako:

 

 

Na “preobrat” se je na spletnih omrežjih predsednik SDS Janez Janša odzval tako:


„To je spin, ker nam dobro kaže pri zbiranju podpisov. Skušajo vplivati, da bi bilo podpisov zadnji teden manj,“ pa je vladno odločitev komentiral Vili Kovačič in dodal, da vlada zavaja javnost, saj s temi stališči iz zakona ničesar niso umaknili, ostajajo Madžari, državna družba 2TDK, le cena bi se še zelo povišala. „To je Cerarjev lažni drugi tir,” je ocenil Kovačič, ki meni, da tehnično razširitev sedanjega enojnega tira na dva, o kateri govori vlada, sploh ni izvedljiva.

O dilemah, ali se ob SDS tudi druge stranke resno trudijo z zbiranjem podpisov, je Kovačič povedal: „Tu so problemi. Niso vsi resni. Ne zberejo veliko. Tudi stojnic nimajo. Naj povedo, kje so stojnice SLS, NSi…”

Kovačič je še dodal, da je na začetku zbiranja podpisov, ko je slabo kazalo, podobno kritiziral tudi SDS, a se je ta stranka pozneje resno vključila.

Kovačiču so iz NSi za spletni časopis odgovorili med odzivi bralcev s precej prepričljivim posnetkom. Tak je:

 

Vlada: Druga faza bo še en tir

Najnovejše vladno stališče, kako bi gradila 27 kilometrov železnice med Divačo in Koprom  in kdaj, je po sporočilu iz vlade v bolj podrobni obliki takšno:

“Vlada je na današnji seji Ministrstvu za infrastrukturo in Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo naložila, da do 31. decembra 2017 pridobita potrebne pravne in strokovne podlage, ki bodo omogočile, da se predviden drugi tir železniške proge Divača – Koper v naslednji fazi nadgradi v dvotirno progo. Pri tem naj se že v prvi fazi zagotovijo potrebne podlage in projekti za povečanje profila servisnih cevi. Izvedba te naloge ne vpliva na začetek predvidenega izvajanja del. Državni zbor je 8. maja 2017 sprejel Zakon o gradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške povezave Divača – Koper. Po uveljavitvi zakona se bodo začela izvajati pripravljalna in druga dela na predvideni trasi. Po izgradnji načrtovanega drugega tira bi bilo treba obstoječi tir temeljito obnoviti, vendar z obnovo ne bo mogoče zagotoviti boljših tehničnih karakteristik obstoječega tira (vzdolžni naklon, maksimalna hitrost, dolžina proge). Obnova je povezana z velikimi investicijskimi stroški, stroški rednega vzdrževanja in obratovanja dveh enotirnih prog pa so višji od stroškov obratovanja in vzdrževanja ene dvotirne železniške proge. Ob tem obstoječi tir v velikem delu poteka preko vodovarstvenega območja vodonosnika Rižana, neposredno mimo stanovanjskih objektov ter preko kraškega roba, ki je zaradi velike koncentracije naravnih in kulturnih vrednot ter zavarovanih ekološko pomembnih območij in je v celoti predviden za zavarovanje kot krajinski park v sklopu Kraškega regijskega parka. Kot alternativa se tako predlaga rešitev, da se po izgradnji načrtovanega drugega tira, v naslednji fazi pristopi k dograditvi še dodatnega tira, nadgraditev v novo dvotirno progo, obstoječi tir železniške proge Divača – Koper pa se opusti in nameni za druge potrebe, na primer za turizem. Za takšno odločitev, izvedbo dvotirne nove proge in opustitev obstoječe, je potrebna umestitev dodatnega tira v prostor, nadgraditev v novo dvotirno progo in postopki, ki jih je potrebno izvesti do pobude. Umestitev v prostor dodatnega tira lahko poteka hkrati z izgradnjo tira, za katerega je DLN že sprejet in tudi že izdano pravnomočno gradbeno
dovoljenje. Z vidika racionalnosti izvedbe projekta ter dolgoročnih ciljev in načrtov, je smotrno, da se že v fazi gradnje nove enotirne proge, servisne cevi predorov izgradi v prerezu, ki bo v prihodnosti omogočal dograditev drugega tira nove proge. Vlada nadalje Ministrstvu za infrastrukturo nalaga, naj prouči možnosti sodelovanja predstavnikov civilne družbe pri nadzoru nad izvajanjem projekta drugi tir Divača – Koper in sicer najkasneje v petnajstih dneh po uveljavitvi Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške povezave Divača – Koper. Zveza društev upokojencev Slovenije in Svet za civilni nadzor projekta drugi tir sta 5.6.2017 na predsednika Vlade Republike Slovenije naslovila pismo, v katerem sta med drugim predlagala tudi uvedba neodvisnega strokovnega nadzora celotnega projekta, ki bi ga ustanovila vlada in v zvezi s tem oblikovala določene bolj konkretne predloge. Vlada je zato naložila Ministrstvu za infrastrukturo, da prouči možnosti in pravne oblike, v katerih bi bilo mogoče zagotoviti sodelovanje predstavnikov civilne družbe pri strokovnih vprašanjih pri izvajanju nadzora nad projektom drugi tir.”

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (3)

Disqus Comments (3)

https-spletnicasopis-eu