Zaposleni, ki so že ali bodo še dobili regrese, bodo upravičeni do vračila preveč plačane dohodnine in prispevkov, zagotavlja vlada, ki je imenovala še štiri nove državne sekretarje