Šefe parlamentarnih strank in vodje poslanskih skupin je na posvet, kaj storiti po sodbi ustavnega sodišča o neustavnosti okrajev, povabil Pahor