Javnosti so pred volitvami zamolčali. Jelinčič, ki trdi, da ni ravnal sporno, je bil s svojim odvetnikom na pogovoru pri novem predsedniku državnega zbora Toninu