Glas proti pomeni izbiro novih variant, torej nove stroške za študije, za geološke raziskave, projektno dokumentacijo in odkupe novih zemljišč na drugi trasi. Glas proti pomeni tudi izgubo