Pozitivno oceno, da resnično in pošteno prikazujejo koliko imajo denarja in obveznosti, a pridržek zaradi manjših napak pri poslovanju, je od računskega sodišča dobil Zavod za pokojninsko in