Janša: Oblikovanja stabilne vlade šele potem, ko bodo izčrpane vse teoretične možnosti za oblikovanje šibke, nestabilne vlade, ki pa bi ustrezala tajkunskim omrežjem