Spletni časopis občasno priporoča prebiranje člankov v drugih medijih. Ta si zasluži pozornost, ker mora imeti napadeni možnost odgovarjati na kritike zaradi spoštovanja kodeksa novinarske etike.