Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Voda: Janković bo »komentiral« prihodnji teden, SDS za preiskavo takoj

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 11th maj 2023, 06:18 pop

“Glede kanala C0 vam sporočamo, da bo župan Zoran Janković najprej odgovoril njej, nato pa bo na svoji redni novinarski konferenci v torek, 16. maja 2023, predvidoma ob 13. uri, zadevo komentiral,” so iz kabineta župana Zorana Jankovića odgovorili na pismo predsednice republike Nataše Pirc Musar, ki ga je ponovno pozvala, naj prekine gradnjo kanalizacijskega voda. Pismo je predsednica tudi javno objavila. V celoti je dostopno na koncu članka. SDS pa je vse stranke v državnem zboru pozvala, naj prispevajo podpise za ustanovitev preiskovalne komisije.

Prvič je k ustavitvi del Jankovića Pirc Musarjeva pozvala 23. marca iz ZDA:

Jankovića je zaradi gradnje kanala zadnja leta ostro kritizirala predvsem opozicijska SDS Janeza Janše in posamezne nevladne organizacije. Oster kritik gradnje po bližnjicah je bil, denimo, Anže Logar (SDS).

Zoran Janković in Anže Logar foto:DZ

Iz poslanske skupine SDS so vse poslanske skupine danes pozvali k prispevanju podpisov za ustanovitev parlamentarne preiskave o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika Ljubljanskega polja. K pozivu so zapisali:

»Pravica do čiste pitne vode je Ustavna pravica in obenem tako pomembna dobrina, da je nihče ne sme ogrožati, tudi župan Mestne občine Ljubljana ne. V ta namen smo v poslanski skupini SDS sklicali že dve seji, in sicer skupno sejo Odbora za notranje zadeve in Odbora za okolje ter sejo Komisije za peticije.

V SDS menimo, da je ta parlamentarna komisija nujna, saj govorimo o odgovornosti tistih, ki ogrožajo pitno vodo za več kot 300.000 ljudi. Parlamentarna preiskava je pomembna za ugotovitev politične odgovornosti in drugih odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma političnega vmešavanja v gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja ter zaradi suma, da so oziroma so bili postopki pri tem vodeni nepregledno, nezakonito in z izigravanjem zakonodaje s področja gradenj, urejanja prostora in varstva okolja.

K sopodpisu smo pozvali vse poslanske skupine, njihov odgovor pa pričakujemo do torka, do 14:00. Glede na vsebino in namen preiskovalne komisije pričakujemo pozitiven odziv vseh poslanskih skupin, saj pravica do pitne vode ni stvar levih ali desnih, niti ni stvar le opozicije ali koalicije.«

V ZDA je bila Pirc Musarjeva marca na konferenci Združenih narodov o vodi. Iz ZDA je prišel vtis precejšnje neusklajenosti naše oblasti, dan pred njenim pozivom k ustavitvi del je minister Uroš Brežan namreč ocenil obratno, da je s projektom kanalizacije na vodovarstvenem območju vse v redu in da se dela lahko nadaljujejo.

Pirc Musarjeva: Odstranite vsak dvom

V pismu je župana Ljubljane predsednica danes znova pozvala, da “začasno prekinete gradnjo kanala C0, končate postopek za pridobitev presoje vplivov na okolje in odgovorno ter pregledno, v dialogu s splošno in strokovno javnostjo, sprejmete najboljšo možno odločitev, ki bo rešila kanalizacijske potrebe ob kar največjem upoštevanju previdnostnega načela za upravljanje z vodonosnim območjem mesta Ljubljane”.

Voda je ustavno zavarovano naravno javno dobro, Jankovića opozarja Pirc Musarjeva, ki meni, da se mora »umakniti vsak dvom v to, da bi gradnja povezovalnega kanala C0 lahko v to kakor koli posegala ali bi celo lahko trajno ogrožala človekovo, našo, pravico do pitne vode. Jankovića je pozvala k čimprejšnji pridobitvi neodvisno izvedene presoje vplivov na okolje in okoljevarstvenega soglasja, k čemur vas je napotil že sklep ARSO št. 35405-515/2019-25, 35415-33/2020, 35415-36/2020-4 z dne 28. 9. 2020 ter vas je nato k temu pozvalo tudi Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije.«

Zanimiv del pisma Pirc Musarjeve je:

“Stroka s področja voda je do gradnje kanala C0 odklonilna, ker kanal po njihovem mnenju že zaradi sedanje obremenitve območja in podzemne vode še dodatno povečuje možna tveganja, še posebej ob upoštevanju, da gre del kanala čez vodovarstveno območje stopnje IIA s strogim vodovarstvenim režimom. Pri tem navajajo, da je »vodovarstveno območje vodarne Kleče že danes obremenjeno s pomembnimi varnostnimi tveganji, ki jih prinašajo promet, poselitev in kmetijska dejavnost. Ta tveganja se seštevajo. Namesto da bi se usmerili k zniževanju tveganj, jih z izgradnjo kanala C0 še dodatno povečujemo.” Leta 2018 je Geološki zavod Slovenije (GeoZS) v dokumentu »Program zaščite podzemne vode v času gradnje povezovalnega cevovoda C0«, katerega del je hidrogeološka analiza tveganja, ugotovil možni vpliv (zaradi onesnaženja vodnjakov) na vodarni Kleče in Šentvid, predlagal pa je tudi več zaščitnih ukrepov. Notranje revizijsko poročilo ministrstva za okolje in prostor iz leta 2019 je med drugim ugotovilo, da predhodni postopek presoje vplivov na okolje ni bil izveden v pravilnem časovnem zaporedju ter da »javni uslužbenci obravnavanih postopkov niso vodili z zadostno strokovno in kritično presoje«. Nadalje je tudi ugotovilo, da »sistem presoje vplivov na okolje ARSO in sistem izdaje vodnih soglasij/mnenj ni deloval uspešno in učinkovito, kar je imelo vpliv tudi na izvajanje postopkov v obravnavanem primeru povezovalnega kanala C0 in na vsebino izdanih sklepov in soglasij/mnenj«. Notranja revizija izrecno ne zagotavlja, da »so bili postopki v delu, ki se nanaša na povezovalni kanal C0, izvedeni v skladu z izjavo ministrstva v dodatku 2 k vlogi za sofinanciranje, ki navaja, da je bilo v okviru postopkov izdaje soglasij in sklepa preverjeno, da ne bo prišlo do poslabšanja stanja vodnih teles podzemne ali površinske vode«. Te ugotovitve so skrajno skrb vzbujajoče. Letos so tudi zdravniki UKC Ljubljana v svojem pismu, ki ga je podprl svet UKC Ljubljana,1 izrazili nestrinjanje z izgradnjo kanalizacijskega kanala preko vodovarstvenega območja v Ljubljani. Zapisali so, da bi kanalizacijski kanal C0 na vodovarstvenem območju z zajetji pitne vode pomenil trajno tveganje za mikrobiološko in kemijsko onesnaženje vode v Ljubljani in »s tem tudi tveganje za zdravje ljudi, ki se bo s časom le še povečevalo«. Prav tako so opozorili, da je predvideni potek povezovalnega kanalizacijskega kanala C0 na odseku med Črnučami in Brodom »z vidika vplivov na zdravje ljudi nesprejemljiv«, in pozvali k umestitvi kanalizacijskih kanalov »izven vodovarstvenih območij zaradi nevarnosti onesnaženja vodnih virov in ogrožanja zdravja ljudi ter zagotavljanja oskrbe prebivalstva z zadostno količino skladne in zdravstveno ustrezne pitne vode«.

Pri županu so napovedali, da bodo prihodnji teden javnosti predstavili tudi celotno korespondenco med županom in predsednico države.

Današnje pismo Nataše Pirc Musar Jankoviću je takšno:

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (0)

Disqus Comments (2)

https-spletnicasopis-eu