Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Ali vlada sme širiti neresnice, da varde ogrožajo varnost države?

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 22nd december 2022, 09:22 dop

Kar dva zakona, da bi onemogočila varde Andreja Šiška, je poslancem včeraj predlagala vlada in za oba predlaga nujni postopek odločanja zaradi “interesov varnosti države”.

Varnost države bi DZ zagotovil tako, da bi določil visoke globe za uniformirance, ki bi jih kdo opazil z imitacijami orožja. Izjema bodo le partizanski uniformirancih z orožjem na uradnih prireditvah.

Je res ogrožena varnost države?

Poslovnik državnega zbora določa, da odločanje po nujnem postopku vlada lahko predlaga:

“Kadar je sprejem zakona nujen zaradi interesov varnosti ali obrambe države ali zaradi odprave posledic naravnih nesreč ali zato, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države “

Varnost države zaradi vard ni niti najmanj ogrožena. Trditev, da varde ogrožajo varnost države, ni le neresnična. Povsem abotna je. V sramoto celotni državi. Bo pa imela zloraba, ki jo je uporabila vlada, če jo potrdi večina vodij poslanskih skupin, pomembno posledico: onemogočila bo referendumske postopke.

Ustava določa, da referenduma ni dopustno razpisati o zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč.

Pravno se pozneje lahko zaplete, če se bo kdo pritožil na ustavno sodišče, da je to primer zlorabe postopka s povsem izmišljeno zagotovitvijo varnosti države, ki je varde niso niti najmanj ogrožale.

Ker gre za namerno ravnanje vlade, dilema ni majhna. Ali vlada sme namerno zapisati neresnico, ko ocenjuje varnostni položaj? Lagati državnemu zboru, po domače.

Kaj menite o zahtevi vlade za nujni postopek odločanja DZ, lahko odgovorite v anketi:

Kaj menite o trditvi vlade, da varde Andreja Šiška ogrožajo varnost države?

View Results

Loading ... Loading ...

Na posnetku je Šiško na airsoft prireditvi na Pekrah, ker so se v postopku osamosvajanja zgodili prvi konflikti teritorialcev z vojsko nekdanje SFRJ:

Posnetek je iz spletne strani Andreja Šiška. Kot tam pojasnjuje je bil s prijatelji na airsoft (vojaški simulacijski šport) prireditvi na Pekrah.

Na napovedi zaostritve zakonodaje so se iz Šiškovega gibanja včeraj odzvali s pozivom “Ustaviti fašizem”. S fašisti imajo v mislih vlado. V celoti ga lahko preberete tukaj.

So problem mediji?

Vlada bi prepovedala nošnjo imitacij orožja, še posebej v povezavi z maskirnimi oblačili ali uniformami in kot edino izjemo določa partizane na proslavah. Ne pa športnih urjenj, ki so lahko pomembna za turizem, snemanj filmov in celo otroške igre niso navedene kot izjema.

Otroke, če tekajo okoli v uniformah in z imitacijami pušk, ki denimo streljajo vodo, bi – tako se zdi – lahko doletele globe. Ker niso polnoletni, najbrž sicer njihove starše.

Globe bodo za posameznike od 500 do 1.000 evrov. Če pa bo dejanje storjeno v skupini, se posamezniki kaznujejo z globo od 1.000 do 2.000.

Tako vsaj predlaga vlada. Edino izjemo za partizanske prireditve bi zakon določil tako:

“Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena se lahko predmeti iz drugega odstavka tega člena nosijo, razkazujejo ali uporabljajo kot rekvizit nastopajočih na prireditvah, katerih del programa je nošenje, razkazovanje ali uporaba predmetov iz drugega odstavka tega člena in so organizirane v skladu z zakonom, ki ureja javna zbiranja.”

Za “strašenje” migrantov na območju meje bodo globe še višje:

“Z globo najmanj 1.000 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, ki z namenom nadzora državne meje ravna na način, ki je enak ali podoben oblikam opravljanja policijskih nalog pri izvajanju nadzora državne meje, ali ki ovira policijo pri izvajanju nadzora državne meje. Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno v skupini, se posameznik kaznuje z globo najmanj 1.500 eurov.”

Iz vlade so zgodovino težav z vardami opisali tako:

“Prvi takšen (odmevni) primer se je zgodil 1. septembra 2018 v bližini Apač in je vodil v izvedbo kazenskega postopka zoper vodjo tako imenovane Štajerske varde in osebe, ki je postroj omenjene varde posnela in objavila na družbenih omrežjih. Kljub pravnomočnosti sodbe na Višjem sodišču v Mariboru (2019), so se aktivnosti vaških straž nadaljevale in avgusta 2019 ponovno razburile javnost s poročanjem o posamezniku, ki je na območju Bele krajine z družino opravljal obhode državne meje, da bi nezakonitim prebežnikom preprečeval nezakonite prehode državne meje. Tovrstne obhode državne meje je leta 2019 začela izvajati tudi Štajerska varda s svojimi člani oziroma podporniki. Tem je skupno, da so oblečeni v enaka oblačila in pokrivala, ki dajejo videz uniform”

Iz vlade so predlog spremembe zakona o javnem redu in miru po nujnem postopku pojasnili celo s populističnimi mediji, ki menda ustvarjajo polarizacijo ob povečanem številu migrantov. Zapisali so, da je policija zadnji dve leti ob več migrantih,

“populistični medijski propagandi ter posledično polarizaciji slovenske družbe, zaznala pogostejše ustanavljanje različnih gibanj, iniciativ in združenj, t.i. »vard«.”

Veliko ravnanj t.i. Štajerske Varde, oziroma drugih oblik varnostnega samoorganiziranja občanov (vaške straže, Gorenjska Varda ipd.), ima po ocenah vlade posamezne sestavine prekrškov (najpogosteje) po določbah Zakona o varstvu javnega reda in miru, Zakona o orožju, Zakona o javnih zbiranjih in Zakona o društvih, ne pa tudi vseh.

Problem je, ker ne kršijo predpisov

Sporno je za vlado predvsem nošenje enotnih uniform in imitacij orožja, pri čemer javnosti navedeno početje praviloma ne moti; urjenja iz veščin preživetja, nahajanje v bližini državne meje, pri čemer javno razglašajo, da jo varujejo.

Posledično navedena ravnanja praviloma ne predstavljajo kršitev nekega predpisa. Navedena ravnanja posledično po veljavni zakonodaji praviloma ne pomenijo eksplicitne kršitve predpisov oziroma nimajo vseh znakov prekrška.

Ko pa opisana ravnanja pri posamezniku povzročijo občutek ponižanosti, ogroženosti, prizadetosti ali strahu, pa ima takšno ravnanje vse znake prekrška, predvsem po Zakonu o varstvu javnega reda in miru. Navedena početja preidejo v kaznivo dejanje šele potem, ko kdo opravi kakšno dejanje, ki ga je upravičena opraviti samo uradna ali vojaška oseba, torej izvede v zakonu navedena pooblastila oziroma izvede uradno poslovanje ali pa uresniči znake kakšnega drugega uradno pregonljivega kaznivega dejanja.

Takšno je mnenje več Okrožnih državnih tožilstev, ki se v primeru podanih poročil policije v opisanih primerih niso odločila za kazenski pregon. Navedena ravnanja pa lahko predstavljajo tudi resno grožnjo javni varnosti, saj je lahko policist v postopku zaveden in bi v cilju zagotavljanja lastne varnosti, varnosti ljudi in premoženja, uporabil nesorazmerna prisilna sredstva, z uporabo katerih bi lahko bilo ogroženo življenje teh ljudi.

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (0)

Disqus Comments (14)

https-spletnicasopis-eu