Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Reforma odmer pokojnin: Nepravično počasno višanje moškim, dolgoročno pa tvegano za javne finance

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 3rd oktober 2019, 07:00 pop

Po protestih fiskalnega sveta, da bi ob načrtovanem postopnem višanju odmernih odstotkov za določanje pokojnin vlada morala predstaviti tudi, kakšne bodo dolgoročne finančne posledice, sem ministrstvo za delo prejšnji teden prosil za številke, koliko bo stalo postopno odpravljanje diskriminacije moških pri določanju pokojnin in kakšen bo dolgoročen “rezultat”. Odmerni odstotki za moške za isto delovno dobo so zdaj krepko nižji. Koliko bo stalo “izravnavanje” in kakšne bodo dolgoročne posledice povišanja pokojnin, so finančno iz ministrstva precej bolj podrobno predstavili kot v gradivu za spremembo pokojninskega zakona, ki so ga sredi julija poslali v javno razpravo.

Do naslednje vlade bo stalo minimalno

Odgovor vsebuje tudi projekcije, kako bodo celotni stroški pokojninskega sistema rasli glede na povečano upokojevanje v prihodnjih desetletjih. O dilemah je po počitnicah, ko bodo poslanci popravljali pokojninski zakon, pričakovati vroče polemike. Kot sem poročal se je koalicija lani s koalicijsko pogodbo dogovorila tako:

Odmerni odstotek za 40 let pokojninske dobe se bo postopno določil v višini najmanj 63 %, obenem se bo priznal višji odmerni odstotek za skrb za otroke. Uveljavitev ukrepa je predvidena z januarjem 2019

Dogovor je pomenil in to zdaj ministrstvo predlaga, da se bodo povišale odmere vseh pokojnin, tudi tistih za krajšo pokojninsko dobo moškim, ker je ureditev pri odmerjanju pokojnin zdaj velikodušna do žensk, ki so se v preteklosti upokojevale prej. Ker dlje tudi živijo, so iz blagajne v primerjavi z moškimi dobile krepko več. Koliko bo posamezno leto stalo izenačevanje moških in žensk pri izračunu višine pokojnine, je ministrstvo za delo s številkami prikazalo z oceno koliko več bi dobili moški. Pri ženskah za povišanje iz ministrstva navajajo le ničle, zato sem ta stolpec izpustil:

Preglednica kaže, da bo večina finančnih “učinkov” koalicijskega dogovora, kako postopno odpraviti diskriminacijo moških, doletela prihodnjo koalicijo in vlado po volitvah leta 2022. Prva leta bodo spremembe, ker bodo povišanja za moške majhna, celo skoraj neznatne, če vemo, da govorimo o 5,3 milijarde evrov letno težki pokojninski blagajni. Iz ministrstva opozarjajo, da bodo z dodatnim spodbujanjem zaposlovanja starejših, tudi z manj pravicami za brezposelne, celo povsem izničili “negativne učinke”.

A pozneje, v času prihodnjih vlad, se bodo nabrali.

Številke se bodo po letu 2025 le še povečevale. Posledice dolgoročno nikakor ne bodo zanemarljive. To kaže dodatna grafika, ki vsebuje tudi prikaz posledic dodatka pri odmeri za otroke, ki ga bodo pretežno deležne ženske. Po podatkih, ki so mi jih poslali iz ministrstva, bo povečanje cene pokojninskega sistema zaradi dodatnih upokojitev, zdaj predvidenih ukrepov izenačevanja pokojnin za moške in ženske in dodatkov za otroke, takšno:

Da so mnenja glede pravičnosti odmernih odstotkov različna, kaže odziv bralke Spletnega časopisa:

“Prav je, da je bil odmerni odstotek za ženske nekoliko višji, saj je generacija sedaj upokojenih žensk opravljala praviloma dve službi, Eno izven doma, drugo pa doma, pa še plače so imele praviloma nižje kot moški za enako delo, zato imajo tudi povprečno nižje pokojnine. Sedaj se to počasi spreminja, tudi moški so poprijeli za kuhalnico in likalnik in zdi se mi prav, da se tudi odmerni odstotek izenači.”

Kakšno je vaše mnenje lahko še vedno odgovorite tudi v anketi, v kateri velikanska večina anketiranih meni, da razlikovanja zaradi spola že doslej ne bi smelo biti:

Kdaj bi država morala izenačiti odmerni odstotek pri določanju pokojnin za moške in ženske?

View Results

Loading ... Loading ...

Celotno vprašanje, ki sem ga poslal ministrstvu za delo, je bilo takšno:

“Fiskalni svet je opozoril, da ima sprememba pokojninske zakonodaje, ki je v javni razpravi, lahko pomembne finančne učinke, ker predvideva zvišanje odmernega odstotka. Fiskalni svet je pozval, da že v postopku javne razprave, sploh pa ob pripravi tega dokumenta za obravnavo v nadaljnjih postopkih, transparentno prikažete izračune skupnih dolgoročnih javnofinančnih posledic oziroma izračune dolgoročnih javnofinančnih učinkov posameznih določb predlaganega zakona.

Prosim vas, da mi te ocene finančnih učinkov za ZPIZ (in morda tudi državni proračun), če obstajajo, posredujete, sicer pa prosim za informacijo, kdaj bi ocene lahko bile pripravljene.”

Celoten odgovor z originalnimi podatki in grafikami ministrstva, si lahko preberete s klikom na priponko:

Odgovor ministrstva za delo o finančnih posledicah višanja odmernih odstotkov
--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (0)

Disqus Comments (1)

https-spletnicasopis-eu