Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Orbanizacija Slovenije ali lomastenje neke politične večine po ustavnosti (iz www.iusinfo.si)

Print Friendly, PDF & Email

Mnenja nekdanjega ustavnega sodnika Jana Zobca sem že nekajkrat priporočil bralcem. Odličen pravnik in pisec je redka kombinacija. Tokrat opozarja, kaj pomeni odločitev politikov, ki poskušajo sodbo ustavnega sodišča, da morajo polno in ne le 85 odstotno financirati obvezni državni program tudi nekaj zasebnim osnovnim šolam, izigrati s spremembo najvišjega pravnega akta države, torej ustave.

Pri nastajanju te sodbe je Zobec kot ustavni sodnik sodeloval.

Zobec o takšnem spreminjanju ustave, med drugim zapiše:

“Kadar jo zakonodajalec spreminja le iz enega razloga – zato, da bi izigral odločbo ustavnega sodišča, tedaj v tem konkretnem, posamičnem primeru hkrati ukinja tudi ustavno sodišče. Če bo ostala ta zloraba oblasti, s katero se odpirajo vrata politični samovolji (parlamenta ali večine volilnih upravičencev) nad človekovimi pravicami, nesankcionirana, bo storjen pomemben korak k razgradnji ustavne demokracije, katere bistvo je prav v sodnem nadzoru nad zakonodajno in izvršilno oblastjo. In temu koraku bodo sledili nadaljnji. Samovoljni zakonodajalec, preoblečen v ustavodajalca, lahko potem kadarkoli, ko se z odločitvijo Ustavnega sodišča ne strinja, na njo gladko požvižga ter spusti, zniža ali celo izniči obstoječo raven varstva človekovih pravic, kot mu ustreza. Namesto, da bi z ustavo uskladil nižji predpis – zakon, stvari obrne na glavo in višji, najvišji pravni akt – ustavo uskladi s protiustavnim, v človekovo pravico posegajočim nižjim pravnim aktom. Da je to prvi korak k razgradnji ustavne demokracije in vladavini človekovih pravic, korak v smeri avtoritarne in v nadaljevanju lahko tudi k totalitarni državi, nas učita tako zgodovinska kot sodobna, sosedska izkušnja.”

Celoten članek je objavljen na portalu iusinfo na povezavi: http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=208669

Priporočam.

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (3)

Disqus Comments (3)

https-spletnicasopis-eu