Ustavno sodišče javno razglaša sodbo o ustavnosti zakona o volitvah v državni zbor in o določitvi volilnih enot za volitve poslancev. Zakona sta  eden temeljnih zakonov za delovanje