Jedro zvestih so bili tisti, ki so se izkazali v bratomoru. To bratstvo krvavih rok je po vojni obvladovalo partijsko oblast.