Spisek vseh prejemnikov Vilfanove subvencije: mesečno je lani povprečno 641 evrov dodatka dobilo največ alpinistov in paraolimpijcev