S pozivom posvetnim oblastem se je v razpravo o pomenu arbitražne odločitve vključil ljubljanski nadškof metropolit in predsednik komisije Pravičnost in mir pri škofovski konferenci Stanislav Zore. Škofije