Milan Kučan je simbol elite z nezasluženo visokimi pokojninami, ki jim vladajoči dajejo dodatke, ko za slabše plačane ni.