Ugotovitve preiskovalne komisije so potrjene, gradiva dobijo kriminalisti, kazenske ovadeni zaradi krivega pričanja: Narat, Kovačič, Detiček, Jančar, Hazabent, Križanič in Pahor.