Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Fiskalni svet: Proračunska poraba raste, prihodkov manj, načrtovanje nerealistično

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 7th februar 2024, 10:44 pop

“Gibanja v državnem proračunu so bila v prvih devetih mesecih slabša kot v enakem obdobju lani. Prihodki po lanski visoki rasti praktično stagnirajo, rast »očiščene« porabe pa se nadaljuje. Rast je letos ob spremenjeni strukturi sicer nekoliko nižja kot v enakem obdobju lani, a ostaja precej visoka, kar je v največji meri posledica višje rasti odhodkov za stroške dela zaradi lani jeseni sklenjenega dogovora.”

To v publikaciji Mesečna informacija, ki je v celoti objavljena na njihovi spletni strani, ugotavlja fiskalni svet.

Koliko za sanacijo po poplavah?

Za sanacijo posledic poplav je bilo septembra namenjenih dvanajst milijonov evrov. V avgusta sprejetem rebalansu je bilo letos za to namenjenih 220 milijonov na postavki rezerve, iz ocene realizacije, ki smo jo prejeli ob predlogih proračunskih dokumentov, pa izhaja, da je za letos predvidenih 284 milijonov odhodkov. Največji del naj bi bil namenjen za povračilo intervencijskih stroškov 106 milijonov, za vmesno porabo 102 milijona, ki zajema večinoma intervencije na infrastrukturi, za izredno denarno socialno pomoč je načrtovanih 43 milijonov in 32 milijonov evrov EUR za predplačilo pomoči gospodarstvu.

Realizacija v devetih mesecih potrjuje oceno Fiskalnega sveta o nadaljevanju nerealističnega proračunskega načrtovanja, ki lahko predstavlja neustrezno podlago za visoko zastavljeno raven izdatkov v naslednjih letih in ponuja možnosti za neracionalno porabo javnih sredstev. Iz ocene realizacije državnega proračuna za leto 2023, ki jo je Fiskalni svet prejel ob predlogih proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti, namreč izhaja, da naj bi primanjkljaj v zadnjih treh mesecih letošnjega leta znašal kar 2,4 milijarde evrov EUR. To bi bilo milijardo več kot v celotnem lanskem letu in okoli trikrat več kot v zadnjih treh mesecih leta 2020 v času pandemije. Fiskalni svet je 29. 9. od Ministrstva za finance prejel predloga spremembe Odlokov o pripravi proračunov za sektor država za obdobji 2022-2024 in 2024-2026 ter predlog sprememb državnega proračuna za leto 2024 in predlog državnega proračuna za leto 2025. S tem je začel teči 15-dnevni rok za pripravo ocene Okvira, določen z Zakonom o javnih financah, oceno predlogov državnih proračunov pa mora Fiskalni svet pripraviti do 20. oktobra. Ob tem Fiskalni svet še ni prejel spremljajočih projekcij za sektor država po metodologiji ESA za leto 2025. Brez teh priprava ocene spoštovanja fiskalnih pravil v predlogu proračuna za leto 2025, ki bi bila skladna z Zakonom o fiskalnem pravilu, za to leto ne bo mogoča.

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (1)

Disqus Comments (0)

https-spletnicasopis-eu