Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Izredne razmere: Vladajoči uvajajo še tretji obvezni prispevek ZZZS

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 28th junij 2023, 06:39 dop

Po prispevku za zdravstveno zavarovanje in obveznem dodatnem zdravstvenem zavarovanju, ki ga bomo zdravstveni blagajni plačevali po podržavljenju dopolnilnega zavarovanja, je vlada parlamentu predlagala, naj po postopku za vojne, odpravo posledic naravnih katastrof in odpravo težko popravljivih posledic za državo uzakoni še tretji obvezni prispevek, ki bi ga morali vsi plačevati za dolgotrajno oskrbo Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Nov že tretji prispevek ZZZS bi se plačeval v odstotku za delavce, delodajalce in upokojence ter po dva za samozaposlene in kmete. Državljan z bruto plačo 2000 evrov bo moral mesečno dodatno plačati dvajset evrov, če upoštevamo še prispevek delodajalca pa štirideset evrov. Če je bruto plača 4000 evrov bo prispevek štirideset evrov, z upoštevanjem prispevka delodajalca pa osemdeset evrov mesečno. Plačevati bi ga morali od začetka leta 2025. Dodatno obveznost za vse državljane in podjetja so iz vlade pojasnili tako:

Ureditev financiranja v predlogu zakona
Zakon ureja financiranje na način, da vzpostavlja proračunski vir financiranja DO in prispevno stopnjo v višini enega odstotka za delavce, enega odstotka za delodajalce ter enega odstotka za upokojence iz neto pokojnin.

Vlada je parlamentu predlagala, da bi ta nov prispevek uvedli po nujnem postopku, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države. Razlog za nujni postopek je, ker so rešitve za dolgotrajno oskrbo v vladi pripravili prepozno in jih po običajnem postopku, ki omogoča tehten premislek poslancev, ni več mogoče uzakoniti, je pojasnila vlada. Novosti so pripravili v novem ministrstvu za solidarno prihodnost Simona Maljevca (Levica).

Ministri Luka Mesec, Klemen Boštjančič, Asta Vrečko, Alenka Bratušek, Simon Maljevac… Foto: DZ/Matija Sušnik

Predlog uvedbe novega prispevka ni usklajen s socialnimi partnerji. Na zadnje srečanje protestno ni bilo predstavnikov delodajalcev. Ker uvajajo nov obvezni prispevek, bo s tem, če bo zakon državni zbor potrdil, onemogočen referendumski postopek, ki o davkih in obveznih dajatvah po ustavi ni dovoljen.

Nova dajatev, ki bi jo morali plačevati vsi, je posledica odločitve, s katero je koalicija zamaknila uveljavitev podobnega zakona, ki ga je uzakonila prejšnja vlada, ki novega prispevka ni uvajal. Da se bo uveljavitev premaknila je na referendumu potrdila večina volivcev in s tem omogočila vladi, da predlaga nov prispevek za vse.

Finančne posledice so iz vlade ocenili tako:

3.1. Ocena finančnih sredstev za državni proračun
Državni proračun prispeva sredstva v višini 190 milijonov EUR letno (znesek je nominalen in ostaja fiksen v vseh letih). Predlog zakona predvideva postopno uvajanje pravic iz DO po letih, ki se začnejo v celoti izvajati leta 2026, kar je tudi osnovno leto za prej predstavljene rezultate srednjeročnih in dolgoročnih predvidevanj izdatkov za DO. Potrebni javni izdatki za leti 2024 in 2025 so ravno zaradi postopnosti nižji, in sicer:
– za leto 2024 so ocenjeni na 72.385.153,94 EUR,
– za leto 2025 pa na 262.903.388,51 EUR

Celoten predlog zakona, ki uvaja nov prispevek, je takšen:

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (2)

Disqus Comments (8)

https-spletnicasopis-eu