Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Šent: Nasilje nad duševnimi bolniki je nesprejemljivo

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 2nd junij 2023, 04:56 pop

V Društvu Šent- Slovensko združenje za duševno zdravje s tem pismom želimo izraziti svojo globoko zaskrbljenost glede poročil o nasilju v Psihiatrični bolnišnici Ljubljana (prispevek N1: Poglobljeno: Kaj se dogaja na Psihiatrični kliniki Ljubljana; prispevek novinarka Barbara M. Smajila, 31.5.2023). Verjamemo, da je naša družba odgovorna za zaščito in skrb za vse svoje člane, vključno s tistimi, ki trpijo za duševnimi boleznimi ter, da je vsak posameznik, ne glede na njegovo stanje duševnega zdravja, upravičen do spoštovanja, dostojanstva in varnosti.

Nasilje nad duševno bolnimi posamezniki je nesprejemljivo in v nasprotju s temeljnimi načeli človekovih pravic. Duševno bolni že sami trpijo zaradi svojega stanja, zato je naša moralna in družbena odgovornost, da jih zaščitimo in zagotovimo ustrezno skrb ter podporo. To podporo potrebujejo tako, ko se nahajajo v ustanovah za institucionalno varstvo, kot v svojem domačem lokalnem okolju.

Poleg tega, da je nasilje nad duševno bolnimi kaznivo dejanje, pripomore tudi k stigmatizaciji in socialni izključenosti teh oseb, kar dodatno poslabšuje njihovo stanje in ovira njihovo okrevanje. Namesto da bi se soočali z nasiljem, bi morali graditi bolj sočutno in razumevajoče družbeno okolje, ki spodbuja empatijo, solidarnost in enakost za vse.

V Društvu Šent že 30 let delujemo na vseh teh področjih in se zavedamo, da se težave duševno bolnih ne končajo z zaključkom institucionalnega zdravljenja, podporo jim je potrebno zagotoviti tudi pozneje.

Pozivamo k spremembi naše družbe, ki bo bolj strpna, razumevajoča in podporno okolje za duševno bolne. Potrebujemo večjo ozaveščenost med prebivalstvom, tako da se ljudje naučijo prepoznati in razumeti težave duševnega zdravja ter nuditi ustrezno podporo in pomoč tudi v lokalnem okolju.

Poudarjamo, da nasilje nad duševno bolnimi posamezniki nima prostora v naši družbi. Združimo moči in si prizadevajmo za pravično in enako obravnavo vseh ljudi, ne glede na njihovo duševno zdravje.

Vsekakor pa zahtevamo, da se preučijo primeri zlorabe, storilci pa privedejo pred sodišče, da odgovarjajo za svoja dejanja.

S spoštovanjem,

Vesna Švab, predsednica Drustva Sent

ŠENT – SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE

Na dogajanje so se odzvali tudi iz ministrstva za zdravje. Tako:

Ministrstvo za zdravje obsoja kakršnokoli obliko nasilja

Na Ministrstvu za zdravje (MZ) obsojamo vsakršno obliko nasilja, naj bo to v zdravstvenih ustanovah ali drugje. Do nasilja imamo ničelno toleranco in vsako prijavo o domnevnem nasilju jemljemo skrajno resno in jo skrbno preučimo.

Na MZ smo ob prvi informaciji o domnevnem nasilju nad pacienti v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana (UPK Ljubljana) odreagirali takoj in z vso resnostjo in ter skrbnostjo pristopili k raziskovanju situacije, zato kategorično zavračamo navedbe, da MZ v dotičnem primeru ni ukrepalo.

Na vsako prijavo suma nasilja mora najprej ukrepati zdravstveni zavod, kjer naj bi se domnevno nasilje zgodilo. Zavod je dolžan ukrepati tudi s sprožitvijo nadaljnjih postopkov prijave. Vsaka ustanova mora imeti dogovorjene protokole za obravnavanje prijav nasilja, ki se lahko zgodi v njenih prostorih in aktivno uveljavljati ničelno toleranco do nasilja. Kliničnim sredinam priporočamo tudi, da sprejmejo organizacijske in vse druge ukrepe, ki zmanjšujejo pojavnost vseh oblik nasilja na najnižjo možno raven. Kakršnokoli zanikanje težav je v hudem nasprotju z uveljavljanjem načela ničelne tolerance do nasilja.

V primeru domnevnega nasilja na UPK Ljubljana je Zbornica zdravstvene in babiške nege – zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica-Zveza) decembra 2022 izvedla izredni strokovni nadzor in na podlagi le tega pripravila Poročilo o ugotovitvah izrednega strokovnega nadzora s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene nege na UPK Ljubljana (Poročilo).

Na Direktorat za zdravstveno nego Ministrstva za zdravje (DZN MZ) smo preliminarno Poročilo v seznanitev prejeli 2. marca 2023. V njem je bilo navedeno, da Zbornica-Zveza utemeljeno dvomi o ustrezni prepoznavi, poročanju in obravnavi nasilnih dogodkov v UPK Ljubljana, zato smo UPK Ljubljana še isti dan zaprosili za dodatna pojasnila. Z UPK Ljubljana so DZN MZ obvestili, da se bodo na Poročilo strokovnega nadzora odzvali ter ob tem zagotovili, da so obtožbe neutemeljene. Še isti dan smo obvestili tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Institut zastopnika pravic oseb s težavami v duševnem zdravju, naj bodo pozorni na morebitne pritožbe pacientov na oddelkih pod posebnim nadzorom glede fizičnega nasilja in ostalih vrst nasilja nad pacienti in naj ob morebitnih pritožbah ustrezno ukrepajo. Prav tako smo na ministrstvu tako po prejetju obvestilo o izrednem strokovnem nadzoru, obravnavali vsebino tudi na Kolegiju ministra 6. marca 2023.

Končno Poročilo Zbornice-Zveze o ugotovitvah izrednega nadzora UPK Ljubljana smo na MZ prejeli 24. marca 2023 ter po pregledu prejete dokumentacije, 14. aprila 2023 iz Urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu (UNKIZ) na UPK Ljubljana poslal Poziv k izjasniti glede zatrjevanih nepravilnosti.

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (0)

Disqus Comments (0)

https-spletnicasopis-eu