Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Težave: Šarec na Banko Slovenije še ni zvalil milijarde grehov Bratuškove

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 3rd oktober 2019, 07:13 pop

“Poteka še spor pred evropskim sodiščem za človekove pravice, ker ni bilo možnosti pritožb. Ali vam je to povedal državni sekretar Metod Dragonja? Ali vam je povedal, da ima, mislim, da 18. 10. 2019, država zagovor pred sodiščem in da ta zakon sprejemamo samo zato, da bo vlada lahko rekla: »Poglejte, mi smo sprejeli zakon, mi smo nekaj naredili.«

To je koalicijske poslance opozoril Anže Logar (SDS) pred odločanjem o zakonu, s katerim je koalicija LMŠ, SD, SMC, DeSUS in SAB včeraj več kot dve leti po skrajnem roku, ki ga je postavilo ustavno sodišče, poskušala na hitro omogočili sodne spore lastnikom, ki jim je za milijardo delnic in obveznic bank zaplenila domača trojka premierke Alenke Bratušek, finančnega ministra Uroša Čuferja in guvernerja BS Boštjana Jazbeca.

Ni jim še uspelo.

Hitrost je koaliciji propadla

Če bo sodišče po pritožbah ugotovilo, da so bili lastniki delnic in obveznic z zaplembo ogoljufani, bo po zakonu, ki ga sprejema koalicija Marjana Šarca, kriva Banka Slovenija, ki bo morala plačati tudi odškodnine, ker je izvajala zakon, ki ga je uzakonila koalicija premierke Bratuškove, ki je vlado takrat vodila za PS Zorana Jankovića, v tej stranki pa je bil v tistem času tudi današnji premier Šarec.

Banka Slovenije in Evropska centralna banka ostro nasprotujeta, da bi odškodnine za podržavljenje plačevala centralna banka in napovedujeta pravne spore pred slovenskim in evropskim sodiščem. Da je ta rešitev ustavno sporno, so opozorili tudi pravniki v DZ.

O tem, da so bile zaplembe premoženja neustavne, ker ureditev ni zagotavljala sodnega varstva prizadetim, je že pred leti presodilo ustavno sodišče. Zaradi te sodbe koalicija uzakonja možnost sodnih sporov za oškodovane. Na predlog SAB pa so odločili celo, da bo morala Banka Slovenije socialno šibkim državljanom izplačati pavšalne odškodnine v višini 80 odstotkov vrednosti zaplenjenih obveznic brez sodnih sporov.

Naglica, pred katero je svaril Logar, je koaliciji včeraj spodletela. Takojšnje glasovanje še v tretjem branju bi bilo mogoče le, če mu ne bi nasprotovala tretjina glasujočih. A je bila proti več kot tretjina. Razpletlo se je tako:

Presenetljivo je proti hitremu odločanju še v zadnjem branju glasoval večji del Levice in novi poslanec SMC Dušan Verbič, ki je v parlamentu zasedel sedež Milana Brgleza.

Verbič: To je kršitev ustave

Verbič je pred glasovanjem opozoril, da ne razume, zakaj koalicija ni upoštevala tehtnih pripomb zakonodajno pravne službe, da mora zakon nediskriminatorno zagotoviti sodno varstvo vsem lastnikom vrednostnih papirjev in da med njimi ne sme arbitrarno razlikovati, kar je po njegovem koalicija namerno storila s potrditvijo socialnih dopolnil SAB.

Po Verbičevem mnenju bo s posebnimi izvensodnimi odškodninami socialno šibkim kršen 14. člen ustave o enakosti pred zakonom, ki pravi:

“V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino.”

Verbič je še opozoril, da je zakonodajno pravna služba o teh socialnih odškodninah povsem naravnost zapisala:

»Predlagana ureditev s tem, ko zavezuje k izplačilu pavšalnega nadomestila Banko Slovenije, ob enem pa iz nje izhaja, da gre za ukrep socialne politike, ki je v domeni države in je namenjen reševanju socialnih posledic in da gre za izplačilo, ki ni vezano na odškodninsko odgovornost po določilih ustavnega sodišča, neposredno krši prepoved denarnega financiranja.«

Verbič je opozoril na še precej podobnih očitnih nenavadnosti in se v tem delu deloma ujel z Logarjem, ki je ocenil, da namen vlade ni spoštovanje sodbe ustavnega sodišča, le prestaviti namerava reševanje problema z očitno neustavnimi rešitvami v prihodnost, ko bo vladala že neka druga vlada. Tako je povedal:

“Čim dlje bodo spori trajali pred različnimi sodišči, tem dlje bo lahko ta vlada v miru vozila in govorila, da je naredila vse kar je v njenem interesu. Na vas poslancih je pa to, ali boste omogočili takšno prevaro.”

Včeraj so koalicijski poslanci zakon rahlo dopolnili. Med drugim z določbo, da bo povrnitve škode na sodiščih, kamor se bodo lahko pritožili tisti z nadpovprečnimi plačami, največ do višine knjigovodske vrednosti delnic po zadnjem revidiranem letnem poročilu pred zaplembo. To je izglasovalo po 41 poslancev, ki so na ta način tudi potrdili zakon v drugem branju.

Tako so o dopolnilih glasovali po strankah:

Da ima to razmerje moči zanimivo predzgodovino pa je pred tem tudi opozoril Logar, ki je povzel, da so bili med tistimi, ki so v času vlade Alenke Bratušek izglasovali neustavne rešitve, ki nas lahko zdaj stanejo milijardo evrov v odškodninah, štirje sedanji vodje poslanskih skupin vladnih strank: Maša Kociper (SAB, takrat PS), Brane Golubović (LMŠ, takrat PS), Matjaž Han (SD), in Franc Jurša (Desus). In sedaj bodo še enkrat, je Logar ocenil, kakšen zakon koalicija piše.

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (0)

Disqus Comments (2)

https-spletnicasopis-eu