Sojenje Tomšiču prestavljeno, ker ni bilo Janše

Prvič je bilo sojenje prestavljeno zaradi zagovornice, tokrat vabila ni prevzel Janša.