V slovo: Pahor je storil kar nista Kučan in Drnovšek

Družina pokojnega Pučnika odlikovanja doslej ni želela sprejeti. Odlikovanje je prevzel sin Gorazd Pučnik