Site icon Spletni časopis

Fiskalni svet: Rebalans proračuna je nerealen

Rebalans proračuna, ki ga je potrdila večina v državnem zboru, je nerealen, posledično pa je napačen tudi temelj za spremembe proračunov za prihodnji dve leti, opozarja fiskalni svet, ki je na svoji spletni strani objavil novo številko publikacije Mesečna informacija, katere ključni poudarki so:

· Primanjkljaj državnega proračuna je po začasnih podatkih v prvih desetih mesecih 2022 znašal 283 milijonov EUR, brez neposrednega učinka ukrepov za blažitev posledic epidemije in draginje pa bi imel državni proračun presežek v višini 465 milijonov EUR.

· Primerjava dosedanje realizacije in sprejetega rebalansa državnega proračuna za leto 2022 kaže, da naj bi bilo v zadnjih dveh mesecih letošnjega leta realiziranega kar 1.757 milijarde EUR primanjkljaja, od tega 1.157 milijarde EUR nepovezanega z ukrepi za blažitev posledic epidemije in draginje.

· Dejanska realizacija rebalansa bi pomenila, da bi t. i. »očiščena« poraba (brez neposrednega učinka ukrepov za blažitev posledic epidemije in draginje) v povprečju zadnjih dveh mesecev leta znašala okoli 1,7 milijarde EUR na mesec, kar je za okoli 0,8 milijarde EUR več kot v povprečju prvih desetih mesecev.

· Realizacija državnega proračuna v prvih desetih mesecih dodatno potrjuje oceno Fiskalnega sveta, da v rebalansu niso bile ustrezno prepoznane in posledično prilagojene nerealistično visoke redne pravice porabe, določene v lani oktobra sprejetem proračunu. Realizacija do vključno letošnjega oktobra tako še dodatno potrjuje oceno Fiskalnega sveta, da je sprejeti rebalans nerealističen in ni predstavljal ustrezne osnove za pripravo proračunskih dokumentov za 2023 in 2024. Ustvarjanje tolikšnega manevrskega prostora za odhodke poleg tega navidezno zmanjšuje tudi pomen sicer pomembnega obsega ukrepov, sprejetih po uveljavitvi rebalansa, na končni javnofinančni izid v letošnjem letu.

Celotno poročilo je takšno:

Exit mobile version