Site icon Spletni časopis

Bojan Požar je v kampanji preveč varčeval

O ceni kampanje za poslance je poročilo že objavil tudi Bojan Požar za svojo Listo novinarja Bojana Požarja. Rok, da stranke pošljejo poročila, se izteka. Zakon tudi za stranke, ki ne dobijo zastopnikov v parlamentu, določa visoke globe, če ne poročajo pravočasno (ali sploh ne) o kampanjah. Posebne račune so morale vse stranke zapreti štiri mesece po volitvah, torej do 3. oktobra. Poročila pa morajo oddati najpozneje 15 dni po zaprtju računov. Čas se izteka.

Globa za pozabljive: najmanj 10.000 evrov

Zakon je za pozabljivce oster, določa visoke globe. Tako:

“Z globo od 10.000 do 20.000 eurov se kaznuje organizator volilne kampanje – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki v danem roku ne predloži poročila o financiranju volilne kampanje v skladu z 18. in 19. členom tega zakona, ali namerno predloži lažno poročilo o financiranju volilne kampanje ali prepozno odpre oziroma ne odpre posebnega transakcijskega računa ali vseh sredstev za volilno kampanjo ne zbere na tem računu ali z njega ne poravna vseh stroškov volilne kampanje (16. člen) ali presežka zbranih sredstev ne nameni v humanitarne namene (22. člen). (2) Z globo od 1.500 do 3.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba organizatorja, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.”

Požar je za svojo Listo prijavil 26.203 evrov težko kampanjo, s katero pa se mu ni uspelo prebiti v državni zbor ali doseči odstotka podpore glasujočih, kar bi mu zagotovilo redne mesečne dotacije, s katerimi večina strank poplača stroške kampanj. Njegovo listo je volilo 7.835 volivcev ali 0,88 odstotka glasujočih.  Po učinkovitosti (strošku na volivca) je bil za odtenek slabši od Zelenih Slovenije Andreja Čuša, a precej boljši od Dobre Države Bojana Dobovška. Od obeh je porabil krepko manj denarja, manj pa je bilo tudi volivcev. Po teh podatkih se zdi, da je bil Požar v kampanji preveč varčen. Če bi vložil več, bi morebiti lahko dosegel vsaj prag, ki sta ga obe stranki bivših poslancev. Podatki za vse večje stranke so takšni:

Med majhnimi strankami je z manj denarja krepko več kot Požarju uspelo na volitvah doseči Piratski stranki. Po učinkovitosti je Požar krepko prehitel Desus Karla Erjavca in SLS Marka Zidanška, ki sta imela proračune za kampanjo v povsem drugih dimenzijah.

Nihče nič podaril, brez posojil

V poročilu Požar kot večina strank pove, da je celoten denar za kampanjo na posebnem računu zbral tako, da si ga je nakazal iz rednega računa stranke. V povolilnem poročilu trdi, da mu nihče ni kaj podaril za kampanjo in da tudi ni najel posojil. Celotno poročilo je takšno:

 

Copyright secured by Digiprove © 2018 Peter JančičAll Rights Reserved  
Exit mobile version