Kadunc Šerugo predlagal za naslednico Biziljeve

Kadunc, ki od junija, kar je imel težave s programskim svetom, sem vodi tudi televizijo, je predlagal direktorico, da bi nasledila Ljerko Bizilj