Site icon Spletni časopis

Naprej v preteklost: Kulturnikom nekdanje pokojninske privilegije

“Po zadnjih podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz leta 2017 se izjemna pokojnina izplačuje še 146 prejemnikom za dosežke s področja kulture. Podatke o zneskih ima ZPIZ. Dodeljevanje izjemnih pokojnin je že kar nekaj časa ustavljeno in bo ustavljeno do sprejema nove ureditve, saj po mnenju računskega sodišča obstoječa zakonodaja ni primerna. Zadnja podelitev izjemnih pokojnin na področju kulture je bila v letu 2008.”

Tako so iz ministrstva za kulturo odgovorili na vprašanje, ali je zadnja leta kak kulturnik dobil izjemno državno pokojnino za zasluge. No, dejansko je vlada Janeza Janše med leti 2004-2008 za nekaj časa že ustavila dodeljevanje privilegijev zaslužnim in je bil zelo skromna v primerjavi s prejšnjimi vladami. V bolj daljni preteklosti so jih po tem zakonu dobivali tudi revolucionarji in podobni politično zaslužni.

Koliko dobijo in kdo je dobival?

Na ministrstvu se niso zelo potrudili s podrobnostmi o dodeljevanjih v preteklosti in višini teh pokojnin, a do podatkov je mogoče priti tudi brez njih. Računsko sodišče, ki je pregledalo podeljevanje izjemnih pokojnin do leta 2010 in ugotovilo, da je bilo pri tem narobe praktično vse, kar je lahko, je zapisalo, da je bilo izjemnih pokojnin leta 2009 na različnih področjih 342, skupaj je bilo zanje iz ZPIZA izplačano 3,78 milijona evrov, doplačila (privilegija) države je bila za 1,6 milijona. Če preračunamo: vsakemu od teh posebnih upokojencev je oblast mesečno k zasluženi pokojnini primaknila slabih štiristo evrov. Dosmrtno. Danes je vsota nekoliko višja zaradi usklajevanj. A dobivajo ta izjemen privilegij trenutno le športniki.  Kako so vladi ministrstva v preteklosti predlagala izjemne pokojnine po letih in da je bila velika večina iz kulture, kaže graf:

Statistika, koliko izjemnih pokojnin je bilo na vladi po teh predlogih iz ministrstev, večinoma pa seveda iz kulturnega, res podeljenih, je po letih takšna:

 

Sedem predlagateljev, podpira skoraj nihče

Članek o predlogu novega pokojninskega privilegija

Za pojasnila sem ministrstvo prosil, ker so poslanci DeSUS in SMC predlagali, da bi po Milanu Kučanu in športnikih privilegij višje pokojnine od zaslužene ponovno uvedli tudi za kulturnike in izstopajoče v raziskovalno-razvojni dejavnosti. Kar nekaj bralcev članka,, se je odzvalo, da brcam v temo, češ da se privilegirane pokojnine kulturnim delavcem zadnja leta delijo tudi brez spremembe, ki je predlagana.

Športnikom je na predlog Petra Vilfana (Desus) možnost, da ko izpolnijo pogoje za upokojitev, dobijo najvišje pokojnine, čeprav niso vplačevali toliko, da bi bili do tega upravičeni,  lani že zagotovilo 54 poslancev SMC, Desusa, SD in NSi. Proti je glasovala poslanka Desusa Marinka Levičar. Vzdržali so se poslanci SDS in ZL. Koliko bo to državo stalo dolgoročno, še vedno ni povsem jasni.

Po anketi v Spletnem časopisu je javnost odločno proti  predlogu pokojninskega privilegija še za kulturnike, ki so ga podpisali Primož Hainz (Desus), Bendikt Kopmajer (Desus), Saša Tabaković  (SMC), Marjan Dolinšek (SMC), Simon Zajc (SMC), Janja Sluga (SMC) in Anita Koleša (SMC). Za dosmrtna darila oblasti zaslužnim je bilo manj kot dva odstotka glasujočih. Grafično je bil rezultat konec tedna tak:

Glasujete lahko še vedno: 

Ali ste za dosmrtne dodatke k pokojninam za kulturnike in raziskovalce?

 Loading ...

Po predlogu sedmih poslancev bi privilegirano pokojnino dobili prejeli prejemniki Prešernovih nagrad za življenjsko delo ali opus in Zoisovih nagrad. Vlada bi jih lahko dodelila še vsem, ki so za življenjsko delo prejeli stanovske nagrade ali mednarodno nagrado najmanj evropskega pomena in so prispevali k razvoju in ugledu države.

Ministrstvo za kulturo je sodelovalo

[sociallocker id=10707][/sociallocker]Z ministrstva za kulturo so mi pojasnili, da so že nekajkrat sprožili postopke za obravnavo pobud prosilcev za dodelitev izjemne pokojnine po še veljavnem zakonu, vendar jih vlada ni obravnavala. Med ministrstvi usklajen predlog zakona o doživljenjski renti za izjemne dosežke na področju kulture, raziskovalno-razvojne dejavnosti in športa je bil pripravljen leta 2011, a je bil postopek ustavljen.

Na ministrstvu so pojasnili, da so “strokovno sodelovali pri pripravi zakona, ki ga je zdaj predlagalo sedem vladnih poslancev o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju kulture in raziskovalno-razvojne dejavnosti.  Po mnenju ministrstva glede na revizijsko poročilo računskega sodišča in mnenje pravne službe vlade o neustreznosti obstoječe pravne ureditve, bo podeljevanje dodatkov k pokojninam spet mogoče šele po sprejetju novega zakona.

Kako je bilo finančno z izjemnimi pokojninami pred desetletjem je računsko sodišče leta 2010 pokazalo s to grafiko:

 

Exit mobile version