Site icon Spletni časopis

Kangler s štirikrat manj denarja kot Šarec

S pridržkom so revizorji ocenili poslovanje Nove ljudske stranke (NLS), ki ima od včeraj v državnem svetu predstavnika Franca Kanglerja. Ta stranka je lani z dotacijami iz občinskih proračunov zbrala 10.861 evra. To piše v poročilu o revizorskem pregledu računskega sodišča, ki je objavljeno danes. Podobno poročilo za Listo Marjana Šarca še nastaja.

Še ena stranka brez članarin in prispevkov

Po prihodkih je NLS, ki jo vodi Željko Vogrin – če primerjamo – finančno približno štirikrat manjša od podobne stranke Lista Marjana Šarca (LMS), ta je lani z dotacijami občine Kamnik – kot so prijavili v letnem poročilu – zbrali 39.371 evrov. Enako kot Lista Marjana Šarca niti centa v NLS niso zbrali s članarinami ali s prispevki simpatizerjev. Stranke, ki ne zbirajo članarin, so praviloma ustanovljene predvsem za črpanje državnih in občinskih dotacij. So pa Kanglerjevi v bilanci dotacije, ki jih dobivajo zaradi rezultata na lokalnih volitvah, napak prikazali kot prispevke posameznikov. Odgovorna za napako je generalna sekretarka Danijela Šerbinek. Porabili so v NLS lani 6.881 evrov. Šarec v Kamniku dobiva krepko več denarja, ker je bila njegova lista relativni zmagovalec volitev v Kamniku. Po zbranem denarju s članarinami v lanskem letu so stranke razvrščene tako:

Nedovoljeni občinski popusti strankam

NLS, ki je nastala sredi leta 2014 in se je najprej imenovala Županova lista, je računsko sodišče za leto 2016 za poslovanje izreklo mnenje s pridržkom, a ne zaradi napake pri prikazovanju dotacij. Revizorji so ugotovilo, da občini Maribor za najete prostore v Grajski ulici 7 v Mariboru velike 23,79 kvadratnega metra, plačuje znižano najemnino, kar je oblika nedovoljenega prispevka občine. Iz stranke so opozorili, da za ta popust niso prosili, niti niso pristojni odločati o občinskem odloku, ki ga določa.

Računsko sodišče je na ustavnem sodišču sprožilo presojo ustavnosti odloka o znižanih najemninah v Mariboru in drugod, kjer so na podobne pojave naleteli. V celoti je bilo tega popusta na letni ravni manj kot tisoč evrov, za zadnje mesece je stranka vsoto popusta nakazala v dobrodelne namene.

Podobno poročilo o reviziji računsko sodišče še pripravlja za Listo Marjana Šarca, objavljeno bo po neuradnih podatkih najbrž v začetku januarja. Kot je za Spletni časopis povedal Brane Kralj, ki je Šarcu vodil volilni štab na predsedniških volitvah, so revizorji tudi pri njih ugotovili podobne nepravilnost, namreč nedovoljen popust za najem prostorov, ki pa je na letni ravni znašal manj, le 160 evrov, ugotovili pa so še podoben popust za oglaševanje. Tudi pri Listi Marjana Šarca je zaradi tega pričakovati mnenje revizorjev s pridržkom.

Konec leta 2016 je NLS v bilancah prijavila 3.980 evrov presežka, leto prej 4.754. Kot sem poročal je Šarčeva stranka konec lanskega leta prijavila krepko več: 60.802 evrov presežka. To je denar, ki ga lahko stranka nameni za kampanjo, denimo predsedniškega kandidata ali za kampanjo za parlamentarne volitve na katere se tudi nameravajo podati.

Že spet katastrofa pri Popoviču

Računsko sodišče je danes objavilo tudi poročilo o revidiranju pravilnost poslovanja politične stranke Slovenija za vedno, ki jo vodi Boris Popovič, v letu 2016.  Popovič vodi tudi stranko Koper je Naš (KJN), katere finančno poslovanje je računsko sodišče junija letos ocenilo za manjšo katastrofo. Več o tem lahko najdete na povezavi tukaj.

Ugotovitve za stranko Slovenija za vedno, ki jo tudi vodi Popovič, ta na predsedniških volitvah ni dosegel tako odmevnega rezultata kot Šarec, sopodobno precej katastrofične kot za KJN. Tako so zapisali revizorji:

“Politična stranka Slovenija za vedno ni predložila zadostnih in ustreznih dokazov, na podlagi katerih bi bilo mogoče ugotoviti prejemnika in namen izplačil sredstev s transakcijskega računa stranke v letu 2016 v znesku 17.870 evrov (točka 2.2.1.a). Prav tako ni predložila zadostnih in ustreznih dokazov, na podlagi katerih bi bilo mogoče ugotoviti višino zneska, ki ga je politična stranka Slovenija za vedno prejela kot drugo obliko prispevka zaradi brezplačne souporabe poslovnih prostorov (točka 2.1.1.a), ter ni predložila zadostnih in ustreznih dokazov, na podlagi katerih bi bilo mogoče ugotoviti, ali ima politična stranka Slovenija za vedno vzpostavljen register članic in članov (točka 2.3.1.a). Zato ni mogoče ugotoviti, ali je politična stranka Slovenija za vedno poslovala v skladu z Zakonom o političnih strankah. Za nastalo omejitev pri obsegu revidiranja je odgovorna politična stranka Slovenija za vedno. Zaradi bistvenosti zadev, opisanih v prejšnjem odstavku, ni mogoče izreči mnenja o pravilnosti poslovanja politične stranke Slovenija za vedno v letu 2016.”

 

 

 

Exit mobile version