Site icon Spletni časopis

Vladna sramota v Jernejevem kanalu


»V Jernejevem kanalu so na protipravno postavljene pomole in privezne boje nedovoljeno privezana številna plovila, med njimi je precej zapuščenih, poškodovanih in tudi delno ali v celoti potopljenih,« računsko sodišče opozarja v danes objavljeni reviziji o upravljanju Jernejevega kanala od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2015. Celotna revizija je dostopna: tukaj.

 

Množica zapuščenih, potopljenih in podobnih plovil, opozarjajo revizorji, kazi zunanjo podobo Krajinskega parka Sečoveljske soline in predstavlja večjo potencialno nevarnost, ki bi lahko v prihodnosti imela škodljive posledice na to zavarovano območje, ki je tudi del območja Natura 2000. Vlada se je neurejenega stanja v Jernejevem kanalu zavedala že ob podelitvi koncesije za upravljanje parka leta 2003 in se zavezala, da bo takoj pričela z ustreznimi postopki iz svoje pristojnosti, da se najkasneje v treh letih odstranijo vsa privezana plovila v Jernejevem kanalu.

Vlada ni zagotovila nikakršnega nadzora

Poslovanje vlade pri upravljanju Jernejevega kanala ni bilo učinkovito, je ugotovilo računsko sodišče. Vlada ni izvedla aktivnosti, povezanih z odstranitvijo nedovoljeno privezanih plovil v Jernejevem kanalu, niti ni nikogar pooblastila, da bi izvedel aktivnosti v zvezi z odstranitvijo protipravno postavljenih pomolov v Jernejevem kanalu. S tem je kršila Koncesijsko pogodbo za upravljanje Krajinskega parka Sečoveljske soline in rabo naravne vrednote Sečoveljske soline. Vlada v obdobju, na katero se nanaša revizija, ni izvedla nadzora nad izvajanjem koncesijske pogodbe za upravljanje, prav tako za izvedbo nadzora ni pooblastila drugih oseb. Vlada tudi nikoli ni preverila, ali in kako so nadzor nad izvajanjem koncesije opravljali drugi pristojni organi. Poleg tega ni ustrezno usmerjala, spremljala oziroma nadzorovala dela ministrstva pri izvrševanju njegovih nalog v povezavi z upravljanjem Jernejevega kanala…

Exit mobile version