Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Vlada deli milijone za vplivanje NVO na politiko in medije

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 5th februar 2024, 07:07 pop

Po razveljavitvi razpisa “za krepitev državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij”, ker je z njim bivša ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik (Svoboda) denar delila tudi organizacijam, s katerimi je bila družinsko in na druge načine povezana, je nov minister Franc Props (Svoboda) danes razdelil dobrih šest milijonov evrov za podobno čudaški namen. Ministrstvo za javno upravo je objavilo, da je razdelilo 6,3 milijone evrov nevladnim organizacijam “za krepitev prepoznavnosti in kakovosti regionalnih stičišč oziroma mrež na njihovem področju delovanja, s tem pa tudi informiranost, organizacijski razvoj ter usposobljenost za zagovorništvo in trajnostno krepitev nevladnih organizacij”.

Za sodnike in zdravnike ni denarja, so pa milijoni za krepitev nevladnikov

Ministrstvo, so zapisali, želi z delitvijo milijonov prispevati k večji vlogi NVO pri oblikovanju tako lokalnih kot regionalnih politik; hkrati pa vzpostaviti trajnejša partnerstva med NVO ter javnimi institucijami, gospodarstvom in mediji, z namenom reševanja in s tem izboljšanja prepoznanih družbenih potreb (na področju kulture, izobraževanja, zaposlovanja, varstva narave, zdravja ali urejanja prostora).

Kdo dobi denar za vplivanje na državno politiko in medije, kaže spisek:

Na razpisu, so sporočili, je bilo izbranih 14 projektov nevladnih organizacij (NVO); od tega 12 regionalnih stičišč, 1 horizontalna mreža ter 1 projekt prostovoljske mreže, kot tudi izhaja iz treh ločenih sklopov javnega razpisa. V krajšem obdobju bodo izbranim prijaviteljem izdani sklepi o izboru in pogodbe o sofinanciranju. Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za predmetni javni razpis, je 6.280.000 evrov za obdobje štirih let. Aktivnosti in izbrani programi bodo potekali do 31. decembra 2027, upoštevaje preverjanje  uspešnosti po dveh letih.

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (1)

Disqus Comments (3)

https-spletnicasopis-eu