Sto najbolje plačanih na RTVS: Na vrhu niso metalci novinarjev na cesto.

Lombergar zaposlen upokojenec. Martić in Horvatova, ki na cesto mečeta novinarje, nista najbolje plačana. Na vrhu “manjšinci”.