Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Vlada za Martiće s 15 milijoni, ki jih niso načrtovali in jih ni

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 2nd december 2023, 08:39 pop

“Generalni sekretariat vlade oziroma Urad za narodnosti bosta o nadaljnjih korakih v zvezi s financiranjem in višino sredstev obvestila RTV Slovenija.” Tako so mi iz vlade v torek odgovorili na vprašanje, koliko denarja in kdaj bodo poslali javnemu zavodu RTVS. A že pred tem “odgovorom” je novi predsednik sveta RTVS Goran Forbicij na televiziji razkril, da jim bo vlada pet milijonov poslala v letošnjem letu, še dodatnih deset pa prihodnje leto. Na odgovor vlade, da bodo RTVS in ne meni odgovorili, koliko denarja jim bodo nakazali, sem se odzval, da je to izmikanje odgovoru na novinarsko vprašanje in dodatno prosil za pojasnijo, od kod bodo vzeli teh pet milijonov letos in prihodnje leto deset. Vlada lahko pošlje RTVS denar le na načine, ki jih določa zakon o RTVS, in po proračunskih načrtih, ki jih za poslovanje potrjuje parlament. Vlada ne more prosto pošiljati denarja naokoli.

Iz postavk, kjer tega ni

Tako sem prosil za dodatno pojasnilo: “Prosim vas, ponovno, če mi sporočite, na kak način, iz katerih proračunskih postavk, boste ta sredstva zagotovili in kdaj natančno.” Od takrat je iz vlade že dva dni molk. Formalno imajo po zakonu sedem dni časa, da odgovorijo. A očitno imajo težave, ker za čakanje posebej pametnih razlogov ni videti, če so pa RTVS že sporočili in je Forbici tudi že javno razkril vsote.

Težava je verjetno povezana s tem, da je “pomoč” težko izpeljati v skladu z zakonom in proračunskimi dokumenti države, v katerih dodatne pomoči RTVS vladajoči niso načrtovali, v razpravah o spremembi zakona v lanskem letu, ko bi dileme financiranja lahko razrešili, pa so to pot zavrnili, ker jih je zanimala le čistka vrha RTVS in političen prevzem. Zdaj so pa v težavah. Zakon o RTVS določa, kako sme država dodatno financirati RTVS iz državnega proračuna. Iz proračuna lahko dodaten denar nakažejo, če je bilo to seveda v proračunu načrtovano, za:

  • del narodnostnih programov, v deležu, ki se ne financira iz prispevka;
  • del programov RTV Slovenija za slovenske narodne manjšine v sosednjih državah, za izseljence in zdomce oziroma za Slovence po svetu ter za tujo javnost, v deležu, ki se ne financira iz prispevka;
  • posamezni projekti kulturnega, znanstvenega in splošno izobraževalnega pomena ter posamezni projekti digitalizacije tehnološke opreme in arhivov, ki jih predlagajo pristojna ministrstva, v delih, ki se ne financirajo iz prispevka.

Vlada je Martiću, ki je iz proračuna za narodnosti zahteval dodatnih deset milijonov že letos, obljubila, da dobi pet milijonov, še deset pa prihodnje leto. Iz vlade so doslej sporočili le, da bodo dodatna sredstva zagotovili “za financiranje programov za narodnosti”. 

V državnem proračunu je za narodnosti letos načrtovanih 12,4 milijona evrov, lani so porabili 11,1 milijona. Ko je Martić s svojo upravo vladi pisno predlagal, da mu letos za narodnosti zagotovijo dodatnih deset milijonov (ob dveh že prej), je s tem zahteval celotno proračunsko postavko. A tudi pet milijonov bo težko pojasniti. Večina porabe se je do decembra že zgodila in je tudi že plačana. Vlada pa ne sme plačevati drugih stroškov. Zakon dovoljuje le točno namensko rabo. Ne sme skratka biti za poplačilo vsesplošnega minusa, za kar denar uprava Zvezdana Martića zahteva in tega niti ne skriva.

Urad za narodnosti, proračun 2023

Podobne težave z minusom kot letos bodo tudi prihodnje leto, za katero so državni proračun vladajoči ravno popravili, vsoto za narodnosti (manjšine) so sicer povečali za dva milijona, a dodatnih desetih milijonov za upravo Zvezdana Martića tam tudi ni opaziti:

Popravljen proračun, urad za narodnosti 2024

Pojasnila iz vlade, kje v proračunu jim je parlament dodelil pet milijonov za RTVS in še deset prihodnje leto, še čakam.

Prispevka še ne morejo povišati

Ne morejo pa v vladi povišati prispevka za RTV, ki je daleč najpomembnejši vir denarja RTVS, da bi na ta način olajšali težave “depolitiziranih”. Zakon namreč pravi:

“Višina prispevka se določa z zakonom. Vlada višino prispevkov spremeni za največ 10%, če za to obstajajo utemeljeni ekonomski razlogi, vendar najkasneje do 1. septembra tekočega leta za naslednje leto.”

Povišanje prispevka, s katerim zberejo okoli sto milijonov, je po zakonu mogoče šele prihodnje leto za leto 2025. Razen, če bi vlada parlamentu predlagala interventno spremembo zakona o RTVS.

Nazadnje ga je lani, da bi izvedla politično čistko vrha. Takšno spremembo je podprla tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Povišanje za desetino bi lahko prineslo deset milijonov v letu 2025, če ne bo upada plačnikov zaradi višje cene.

Kaj skrivajo na RTVS?

Svet RTVS je na seji prejšnji teden upravi RTVS naložil, da mora do petka pripraviti analize, koliko bi bilo mogoče privarčevati z ukinjanjem posameznih programov in z nižanjem plač za razred ali dva. Zaprosil sem jih za informacijo, ali je bilo v roku ta analiza pripravljena in tudi, da mi jo posredujejo. Tako so odgovorili: “Uprava RTV Slovenija je izračune pripravila v roku, njihove vsebine pa do razprave na seji Sveta RTV Slovenija javno ne komentiramo.” Zahtevanih dokumentov niso priložili.

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (3)

Disqus Comments (8)

https-spletnicasopis-eu