Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Koruptivno: Kar sedem ministrov pozabilo prijaviti zasebne biznise

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 7th februar 2024, 10:40 pop

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je sedmim ministrom, ker so pozabili poročati o subjektih, za katere veljajo omejitve poslovanja (zasebnih biznisih), izrekla opomine. Opomnili so Mateja Arčona, Tanjo Fajon, Boštjana Poklukarja, Emilijo Stojmenovo Duh in Dominiko Švarc Pipan ter takratna ministra, ki sta že odstopila, Sanjo Ajanović Hovnik in Danijela Bešiča Loredana.

KPK je maja 2023 prejela novinarska vprašanja, iz katerih je izhajalo, da nekateri ministri aktualne vlade niso poročali o subjektih, za katere v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) veljajo omejitve poslovanja. Na podlagi teh informacij je Komisija pri organih, kjer opravljajo (so opravljali) funkcijo preverila, ali so funkcionarji poročali o povezavah s konkretnimi pravnimi subjekti. Funkcionarji so namreč dolžni o subjektih, za katere veljajo omejitve poslovanja, seznaniti organ, pri katerem opravljajo funkcijo, saj ta organ s temi subjekti ne sme poslovati (oziroma lahko posluje le v določenih okoliščinah). Organ pa nato Komisiji posreduje seznam subjektov, za katere veljajo omejitve poslovanja.

Na podlagi odgovorov ministrstev in vladnega urada, da funkcionarji o konkretnih subjektih niso poročali, je Komisija uvedla prekrškovne postopke zoper sedem ministrov: Mateja Arčona, Tanjo Fajon, Boštjana Poklukarja, Emilijo Stojmenovo Duh in Dominiko Švarc Pipan ter takratna ministra Sanjo Ajanović Hovnik in Danijela Bešiča Loredana. V prekrškovnih postopkih je ugotovila, da so navedeni ministri kršili šesti odstavek 35. člena ZIntPK, v skladu s katerim morajo organu, pri katerem opravljajo funkcijo (torej ministrstvu oziroma uradu), v enem mesecu po nastopu funkcije oziroma nato najkasneje v osmih dneh po vsaki spremembi poročati o subjektih, za katere veljajo omejitve poslovanja. Poročanje se nanaša na subjekte, v katerih so sami ali njihovi družinski člani:

–        udeleženi kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik,

–        neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot petodstotnem deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Komisija je vsem kršiteljem ob upoštevanju ugotovljenega dejanskega stanja ter načela sorazmernosti izrekla prekrškovno sankcijo opomin, saj Zakon o prekrških določa, da se ta lahko izreče, če je storilec pred izdajo odločbe predpisano obveznost izpolnil. Obveznost poročanja organom, pri katerem opravljajo (so opravljali) funkcijo, so namreč vsi funkcionarji naknadno izpolnili.

Komisija poudarja, da je z vidika krepitve zaupanja v delovanje javnega sektorja izjemnega pomena, da najvišji predstavniki oblasti ravnajo odgovorno in v skladu z zakonodajo, saj se od njih pričakuje vodenje z zgledom ter posebna skrbnost pri odpravljanju tveganj, krepitvi integritete in transparentnosti javnega sektorja.

Več podrobnosti o posameznih prekrških je navedenih na spletni strani Komisije: https://www.kpk-rs.si/delo-komisije/pravnomocne-prekrskovne-odlocbe/.

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (0)

Disqus Comments (3)

https-spletnicasopis-eu