Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Klakočar Zupančičeva bo preprečila kazenske postopke proti Mojci Pašek Šetinc

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 10th november 2023, 01:18 pop

Da ne bo dovolila kazenskih postopkov proti Mojci Pašek Šetinc in da bodo parlamentarne preiskovalce policisti lahko preverjali le z njenim soglasjem, je na kolegiju presenečenim vodjem poslanskih skupin sporočila predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. O njeni nenavadni napovedi na koncu kolegija, da policisti ne bodo smeli preiskovati poslancev brez njenega soglasja, ni bilo takojšnjih odzivov in razprav. Pašek Šetinčeve Klakočar Zupančičeva sicer ni navedla z imenom in priimkom, a jasno je, da gre zanjo. Kar imamo parlament se še ni zgodilo, da bi predsednik razglasil, da policisti smejo preverjati dejavnost poslancev le, če pridobijo politično soglasje vladajočih. Ravnanje predsednice je posebej zanimivo, ker je letos javnosti že prikrivala mnenje zakonodajno pravne službe parlamenta o zlorabi oblasti poslancev njene stranke, ki so si poskušali s prevzemom vloge sodišč zagotoviti vpliv na vodenje RTVS z odstavljanjem programskih svetnikov RTVS.

Po kolegiju je to, da bo onemogočila preiskave in tudi to, da policisti ne smejo preiskovati poslancev brez njenega soglasja, Klakočar Zupančičeva javno sporočila tako:

“Rada bi zagotovila, da bom kot prva Predsednica DZ RS v skladu z zakonom o parlamentarni preiskavi zaščitila vse poslance, ne glede na politično pripadnost, pred kazenskimi ovadbami, vloženimi z očitnim namenom pritiska na delo Preiskovalnih komisij in ustrahovanja njenih posameznih članov. Če bo policija sprožila predkazenski postopek in želela opraviti katerokoli dejanje s poslanci, ki je povezano z njihovim delovanjem in ravnanjem v preiskovalni komisiji, tovrstnih zlorab in krivih ovadb, bo to lahko storila zgolj z mojim soglasjem. Če bo potrebno, pa se bom v skladu z ustavo in zakonom prizadevala, da bo Državni zbor dosledno spoštoval imuniteto vsakega poslanca. Slednji namreč niso kazensko odgovorni za zakonito opravljanje svoje funkcije oziroma za delovanje v delovnih telesih Državnega zbora kot je Preiskovalna komisija. Želim pridodati še pojasnilo: kot predsednica Državnega zbora sem dolžna ščititi integriteto Državnega zbora in njegovih delovnih teles kot je Preiskovalna komisija, ter tudi vseh poslancev, ki so njeni člani/ice in to ne glede na politično pripadnost, seveda v primeru da svoje delo opravljajo skladno z zakonom in v okviru odločitev, ki jih je sprejelo delovno telo kot kolektivni organ. Napovedovanje in vlaganje ovadb so lahko eden od načinov zastrahovanja poslancev in Preiskovalnih komisij, česar ne bom dopustila. Integriteta Državnega zbora in njegovo nemoteno in zakonito delovanje ter spoštovanje imunitete poslanske funkcije sta moji  vodili pri vodenju Državnega zbora RS.”

Na družabnih omrežjih je bil objavljen tudi izsek video prenosa SLO3 tega sporočila na kolegiju danes, ki je še nekoliko zgovornejši:

Zdi se, da bi Klakočar Zupančičeva temelj za svojo pristojnost “soglašanja” s preiskavami lahko utemeljevala z določbami zakona o preiskovalni komisiji, a te se nanašajo le na varovanje tajnosti zaupnih dejstev, za kar pa nikakor ne gre pri morebitnih postopkih in sodnih sporih o obtožbah, ki so jih iz preiskovalne komisije Mojce Pašek Šetinc sami javno razglasili novinarjem čez zasebna medijska in druga podjetja.

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (1)

Disqus Comments (6)

https-spletnicasopis-eu