Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

V.D. DIREKTOR TVS POSCHL JE ZA VLADAJOČE PREPOVEDAL PRENOS RUPARJEVIH PROTESTOV.

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 1st september 2023, 02:24 pop

Prva naloga, ki jo je dobil na vrat na nos imenovani vršilec dolžnosti direktorja televizije Andraž Pöschl, je bila, da takoj onemogoči prenos protestov, ki jih proti vladi prihodnji teden organizira Pavel Rupar. Da prenosa ne sme biti, je takoj ukazal, so mi prejšnji teden neuradno potrdili tudi v uredništvu informativnega programa TVS. Preverjanje pa je pokazalo, da je to res. Dokumente o tem političnem posredovanju pa na RTVS povrhu javnosti prikrivajo. Ni pa še povsem jasno, ali bo politična prepoved začasnega direktorja tudi obveljala.

“Informativni program bo, tako kot je bila praksa doslej, raznovrstna zborovanja in shode glede na uredniško presojo in v prepletu s programskimi in poklicnimi standardi novinarsko spremljal in o tem poročal v dnevni-informativnih oddajah. Programsko-produkcijski načrt za leto 2023 ne predvideva neposrednih prenosov shodov.” Tako so mi iz RTVS pritrdilno odgovorili na vprašanje, ali je vršilec dolžnosti direktorja televizije Andraž Pöschl takoj po imenovanju res prepovedal prenos protestov proti vladni politiki, ki so napovedani za prihodnji teden in jih vodi Pavel Rupar. S tem je mimo uredništva spremenil uredniško politiko na RTVS, ki je bila, da spremljajo vse prijavljene proteste z neposrednimi prenosi.

Če je Poschl neposredne prenose protestov proti vladni politiki Ruparja prihodnji teden prepovedal mimo uredništva na lastno roko, dokumentacijo o tem na RTVS skrivajo, je s tem kršil zakon o medijih, ki določa avtonomijo uredništva pred zunanjimi posegi.

RTVS sem prosil tudi za dopise, s katerimi je nov v.d. direktorja TVS prepovedal prenos prijavljenih protestov. Vplivati bi naj poskušal tudi na politiko MMC. Pisne dokumentacije mi iz RTV niso poslali, v odgovoru pa tudi niso povedali, zakaj tega niso storili. Zaradi tega sem se pritožil informacijski pooblaščenki. Gre za dokumente javnega značaja in ni jasno, zakaj bi jih v javnem zavodu prikrivali javnosti. Še manj je jasno, zakaj zavrnitve niso vsaj pojasnili.

Informacijska pooblaščenka se je na pritožbo, da na RTV na prošnja za dokumente niso nič odgovorili, odzvala tako:

Spoštovani,

dne 31. 8. 2023 smo prejeli vašo pritožbo zoper zavrnilni odgovor po ZMed podan s strani RTV Slovenija (dalje organ).

Po pregledu prejete korespondence ugotavljamo, da ste dne 30. 8. 2023 na organ naslovili tako vprašanja po ZMed, kakor tudi zahtevo po dokumentih, kar pa je organ dolžan presojati po ZDIJZ.

IP v tej zvezi poudarja, da če medij v okviru zastavljenih vprašanj postavi tudi zahtevo za dostop do dokumentov, je takšno zahtevo organ dolžan obravnavati na dveh pravnih podlagah. Odgovore na vprašanja obravnava po ZMed, zahtevo po dokumentih pa po ZDIJZ. Niti ZMed niti ZDIJZ namreč ne vsebujeta določbe, iz katere bi izhajalo, da so mediji tudi, ko želijo dostop do informacije javnega značaja, ki se nahaja v dokumentu, v privilegiranem položaju in zato upravičeni do krajših rokov, ki jih določa ZMed. ZDIJZ torej ne pozna privilegiranih prosilcev, niti jih v tem razmerju ne postavlja v privilegiran položaj ZMed, zato je dolžnost organa, da na zahtevo po dokumentu odgovori po določbah ZDIJZ v 20 delovnih dneh in presoja dokument, ki je predmet zahteve.

Glede na to, da se pritožujete, ker vam organ ni posredoval zahtevanih dokumentov, je vaša pritožba preuranjena, saj rok 20 delovnih dni od vložitve zahteve še ni potekel.

V tej fazi vam svetujemo, da se lahko obrnete na organ in jih opozorite, da ste dne 30. 8. 2023 zahtevali tudi dostop do dokumentov, zato pričakujete, da vam organ posreduje dokumente oziroma sprejme odločitev po določbah ZDIJZ (v primeru zavrnitve izda odločbo).

Lepo vas pozdravljamo

Alenka Žaucer, univ. dipl. prav.
samostojna svetovalka Pooblaščenca
(Legal Adviser)

V uredništvu je slišati, da je trditev, da neposrednih prenosov protestov ni v programsko produkcijskem načrtu, manipulacija, ker spremljanja teh dogodkov ni mogoče načrtovati kot je mogoče olimpijske igre ali državne proslave in zaradi tega tudi ne načrtovati. Medij mora reagirati, ko se zgodijo in za takšno reakcijo denar in čas je predviden. Kot se medij odzove tudi na morebitne predčasne volitve, ki jih tudi ni v programsko produkcijskem načrtu.

S trditvijo, da ne bo neposrednega prenosa dogajanja, bodo pa poročali v dnevno informativnih oddajah, se je Pöschl odločil za ravnanje, ki sem ga upornikom na RTVS predlagal ob Svetlani Makarovič v začetku leta. A tisti primer je bil drugačen. Pöschl je takrat zagotovil neposredni prenos protestnega pohoda na oder državne proslave levičarske aktivistke Svetlane Makarovič po koncu državne proslave z uličnim protestnikom Jašo Jenullom in Borisom A. Novakom. Takrat sem opozoril, da bi bilo pravilno ravnanje, če bi neposreden prenos, ko se je proslava končala, končali, o škandaloznem pohodu z rdečo zvezdo Makarovičeve na oder po proslavi pa poročali v informativnih oddajah.

A položaj je zdaj drugačen. Takrat neposrednem prenos ni bil del dogovorjene politike uredništva TVS in ni šlo za uradno prijavljen protest. Zdaj pa neposredni prenosi uradno prijavljenih protestov so uradna uredniška politika, da lahko gledalci sami spremljajo dogajanje. Leve in desne protestnike. Namen dogovora, kaj se spremlja in kaj ne, je bil tudi, da ne bi poročali in prenašali ves čas le nastopov Nike Kovač, njenega 8. marca, Jaše Jenulla in podobnih. A je prenose zdaj novi v.d. direktorja, ki ga je nastavila vladna koalicija, na vrat na nos prepovedal, da bi onemogočil prenos protestov proti vladi prihodnji teden, ki jih vodi Pavel Rupar. Za Ruparja se je že pokazalo, da je sposoben zbrati veliko ljudi.

Novi v.d. direktorja je bil nastavljen na nenavaden način. Novi svet RTVS, ki ga je s predčasno odstavitvijo prejšnjega programskega sveta nastavila vladna koalicija Svobode, SD in Levice, je po generalnem direktorju Andreju Grahu Whatmoughu predčasno politično odstavil še začasnega direktorja televizije Uroša Urbanijo, ki bi po zakonu, ki so ga sprejeli vladajoči, moral delo začasnega direktorja sicer opravljati, dokler z razpisom ne izberejo novega. A se je svetnikom, očitno tudi zaradi tega, da bi lahko prepovedali prenose Ruparjevih protestov in sicer vplivali na uredniško politiko, tako mudilo, da so prehiteli zakon. Urbaniji v svetu, ki ga vodita “nevladnik” Goran Forbici, podpredsednica pa je generalna sekretarka provladnega društva novinarjev Slovenije Špela Stare, niso omogočili niti, da bi se lahko branil pred obtožbami, s katerimi ga je novi šef zdaj štiričlanske uprave Zvezdan Martić predčasno odstavljal kot začasnega direktorja. Kakšne so te obtožbe, pa tudi niso objavili. Štiričlanska uprava zdaj opravlja delo, ki ga je prej en sam generalni direktor RTVS.

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (6)

Disqus Comments (2)

https-spletnicasopis-eu