Prikrivano mnenje pravnikov: Nedopustna zloraba oblasti Mojce Pašek Šetinc, Janje Sluga…

Ravnanje poslancev vladajočih strank, ki je bilo zloraba oblasti, je učinkovalo. Na ustavnem sodišču je manjšina štirih sodnikov nenadoma preglasovala odločitev petih ustavnih sodnikov, ki so pred tem do presoje ustavnosti zadržali menjave celotnega vrha RTVS.