Več dela bi bil boljši odziv na katastrofo od več počitka opozarjajo premiera delodajalci

Povečalo bo predvsem promet v turističnih središčih, je le eden od pomislekov