Site icon Spletni časopis

Državni vrh bojkotira mašo za domovino in cerkve razglaša za nekoristne organizacije

Na današnjo mašo za domovino ne bo nikogar iz najožjega vrha države. Da je ne bo, je sporočila predsednica republike Nataša Pirc Musar, predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, pa tudi predsednik vlade Robert Golob. Najvišji predstavnik na dogodku bo, poroča tednik Družina, predsednik državnega sveta Marko Lotrič. Pirc Musarjeva se je opravičila, ker je na obisku v Strasbourgu ob 30-letnici članstva Slovenije v Svetu Evrope, Klakočar Zupančič je na izredni seji parlamenta, za premiera pa ni opaziti, da bi imel posebne obveznosti.

Kakšni so odnosi in ozadje, morda kaže, ker vladajoči cerkvam odvzemajo status splošno koristnih organizacij in v parlamentu po skrajšanem postopku tudi znižujejo državno sofinanciranje prispevkov za socialno varnost 764 duhovnikom različnih veroizpovedi, ki bo poslej znašala 283,23 evrov, s čemer bodo na letni ravni na ministrstvu za kulturo in v vladi prihranili 1.732.218 evrov.

Med drugim je del vladnih pojasnil sprememb:

“Zaradi prenehanja pravne podlage za podeljevanje statusa splošno koristne organizacije cerkvi ali drugi verski skupnosti Ministrstvo za kulturo v 15 dneh od uveljavitve tega zakona po uradni dolžnosti izda tudi odločbe o ugotovitvi prenehanja statusa splošno koristne organizacije cerkvi ali drugi verski skupnosti, podeljenega na podlagi 2. in 7. člena Uredbe (drugi odstavek 3. člena predloga zakona).”

Na podobnih dogodkih v spomin na pomembne dogodke za nastanek države, ki so bili decembra (plebiscit) in junija (vojna za osamosvojitev) je bila udeležba v preteklosti dostojnejša:

Predlog spremembe zakona je takšen:

Exit mobile version