Site icon Spletni časopis

Razprodaja športne loterije tujcem in dva opomina Klakočar Zupančičeve Hoiviku

Zaradi kritike, da je Mojca Pašek Šetinc (Svoboda) brez sodnih nalogov pridobivala podatke o bančnih transakcijah in poslih medijev in primerjave retorike Roberta Goloba (Svoboda) ob poskusu okupacije RTVS z izjavami Vladimirja Putina ob poskusu okupacije Ukrajine, je kar dva opomina Andreju Hoiviku (SDS) izrekla predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič (Svoboda). Besede mu pa še s tretjim ni odvzela. Nekoliko je med poslanskimi vprašanji presenetil Zvonko Černač (SDS), ki Goloba ni spraševal o višanju plač in drugih prejemkov šefov slovenskega državnega holdinga in direktorjev državnih podjetij. Zanimalo ga je, zakaj vlada ne prepreči prodaje Športne loterije Slovenije tujcem. Premier je pojasnjeval, da država nima te pristojnosti, a Černač se s tem ni strinjal.

Zvonko Černač in poslanci SDS Foto: DZ/Matija SuŠnik

Opomin tudi zaradi primerjav s posebno vojaško operacijo

Prvi opomin je Hoivik dobil, ko je opozoril, da je pod zakon, s katerim bi čez noč odstavili vrh RTVS, podpisana “nekdanja politično pristranska novinarka te RTV in predsednica preiskovalne komisije, ki zlorablja institucije tega državnega zbora za zbiranje podatkov o bančnih računih, tako pravnih kot tudi fizičnih oseb”. Klakočar Zupančičeva je od Hoivika zahtevala dokaze za to trditev o Mojci Pašek Šetinc in mu, ker jih ni pokazal, izrekla opomin. A Mojca Pašek Šetinc kot predsednica preiskovalne komisije od bank je pridobivala podatke o bančnem poslovanju medijev. In to brez sodnih nalogov ali privoljenja teh družb. Založba Nova Obzorja je proti njej in Lenartu Žavbiju (Svoboda, prej Levica) informacijski pooblaščenki predlagala inšpekcijski nadzor, ljubljanskemu okrožnemu tožilstvu pa poslala kazensko ovadbo zaradi suma zlorabe osebnih podatkov in suma kaznivega dejanja izdaje in neupravičene pridobitve poslovne tajnosti. V podobnem primeru, ko je bančne podatke za izvajanje nadzora pridobival urad za preprečevanje pranja denarja, ki ugotovitev ni razkrival javnosti, je portal Necenzurirano, ki velja za plačano glasilo Svobode, pridobivanje podatkov ocenil za strahovito zlorabo in celo za manjši državni udar. Drug opomin si je Hoivik prislužil, ko je protestiral tako:

“predsednik Vlade mi ni odgovoril na konkretno vprašanje, ali ga preveč boli kritično poročanje, on pravi, ugrabljene RTV. Zdaj, tako retoriko, kot ste jo vi zdajle uporabili, je točno 15 mesecev nazaj uporabil ruski diktator Putin, ko je napadel Ukrajino, da bi jo osvobodil neofašizma in jo demilitariziral. Točno tako retoriko je uporabil gospod Putin.”

Drugi opomin je Klakočar Zupančičeva pojasnila tako: “Gospod Hoivik, jaz mislim, da ste tokrat šli predaleč. Zdaj vam izrekam drugi opomin in veste, kaj sledi.” Besede mu s tretjim opominom pozneje ni vzela.

Kdo lahko prepreči prodajo športne loterije?

Zvonko Černač pa je Goloba spraševal, zakaj ne prepreči prodaje Športne loterije Slovenije tujcem. Opozoril je, da Športna loterija zagotavlja denar športnim organizacijam preko Fundacije za financiranje športnih organizacij in tudi invalidskim organizacijam preko Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. Letni promet Športne loterije Slovenije presega sto milijonov evrov, lanski dobiček je znašal skoraj štiri milijone evrov, tako promet kot dobiček se iz leta v leto povečuje. Preko obeh fundacij prejmejo športne in invalidske organizacije letno skoraj deset milijonov evrov, skoraj dvanajst milijonov evrov pa se nateče v državni proračun preko različnih dajatev. Športna loterija Slovenije je v posredni lasti države, saj so največji lastniki Pošta Slovenije in Loterija Slovenije, vsaka s petinskim deležem, ter Smučarska zveza Slovenije, Olimpijski komite Slovenije tudi vsak s petinskim deležem, Nogometna zveza Slovenije pa ima 17,3 odstotni delež, je povzel Černač in opozoril, da je nedavno odjeknila novica, da nameravajo trije od teh, Smučarska zveza Slovenije, Olimpijski komite Slovenije in Nogometna zveza Slovenije, deleže, skupaj večinski delež 57,3odstotka, prodati, in sicer tujemu skladu. Fundacija za šport tej prodaji ostro nasprotuje. O tem je pred slabim mesecem dni, konec aprila, obvestila številne naslovnike, med njimi tudi vlado. Prodaja bi namreč negativno vplivala na bodoča sredstva, ki jih preko javnih razpisov Fundacija za šport namenja za sofinanciranje slovenskega športa na različnih nivojih. S prodajo Športne loterije Slovenije bi bil ogrožen obstoj nacionalnih in lokalnih športnih zvez in društev ter ostalih izvajalcev na področju športa. Zanima me, je dejal Černač, kakšno je vaše stališče, predvsem pa stališče Vlade glede prodaje Športne loterije Slovenije tujemu skladu?

Odgovor premiera in polemiko, ki je sledila, povzemam v celoti po magnetogramu državnega zbora

Robert Golob Foto: DZ/Matija Sušnik

Robert Golob (Svoboda): “Tako, kot ste tudi sami navedli, so prodajalci nepovezani z državo. Prodajalci niso državna podjetja, še manj država sama. Gre za združenja in zveze in olimpijski komite. Tudi sam sem bil presenečen, takrat, ko sem za to izvedel, da se taka prodaja pripravlja in moram reči, da si je ne želim. To, da si jaz osebno tega ne želim, to ne pomeni, da ima vlada na tem področju posebne pristojnosti, žal pa vendar ni še nič izgubljeno. Izkušnje, ki jih imamo s tem, ko smo prodajali tujim skladom, ko so prejšnje vlade prodajali naše premoženje tujim skladom, so brez izjeme slabe. Do zdaj se je vedno izkazalo, da so tuji skladi preoblikovali uspešna podjetja in jih potem bistveno dražje prodali naprej. S tega stališča je prodaja tujemu skladu take inštitucije, kot je Športna loterija Slovenije, prej nekaj, na kar moramo biti pozorni, zares pozorni, kot pa nekaj, kar ne bi podpirali. V razgovorih, ki smo jih že imeli in jih bomo še imeli z upravljavcem državnega premoženja, to je z SDH, bomo preučili možnosti, na kakšen način se lahko država posredno vključi v ta postopek. Žal je bilo takih postopkov že dosti in na koncu je bila država več ali manj izigrana s strani prodajalcev. Verjamem, da v tem primeru do takega, take situacije ne more priti. Kakšni so podrobnosti prodajnega postopka? Ne morem vedeti. Če bi bili tako prijazni in bi nam to mogoče vsaj včeraj zvečer povedali, da vas Športna loterija zanima, verjemite mi, da bi danes imel bolj konkretne podatke v tem trenutku, ampak žal vedno skrivate vprašanja do zadnje minute in zato pač bolj konkretnega odgovora vam žal ne morem dati.

Zvonko Černač (SDS): Napovedal sem vprašanje v zvezi z učinkovitim upravljanjem in gospodarjenjem z državnim premoženjem in boste se strinjali, da je Športna loterija pomembna tako za športne organizacije kot tudi za Republiko Slovenijo. Strinjali se boste pa moral z mano tudi, da nekaj, kar ste rekel, ne drži. Vi ste rekel, vlada nima nič s tem, ker prodajajo organizacije športno loterijo. Jaz sem vam uvodoma povedal, da predstavlja 20 odstotni delež naložbe v tej Športni loteriji Slovenije, Pošta Slovenije, ki je v 100 odstotni državni lasti, da predstavlja 20 odstotni delež Loterije Slovenije, ki je posredno v državni lasti preko KAD, SOD, obeh FIHA in Športne zveze Slovenije in država, vlada ima še kako besedo pri tem. Ampak glede na vaš odgovor se bojim, da Športna loterija, ki je bila ustanovljena leta 1995, torej bo čez dve leti praznovala 30-obletnico obstoja, te obletnice ne bo dočakala v slovenski lasti. Športna loterija Slovenija ni bila ustanovljena zato, da bi nekoč s prodajo tujemu skladu nekdo pobral mastno provizijo in posledično ogrozil delovanje športnih in invalidskih organizacij pač pa za podporo slovenskemu športu, predvsem ljubiteljskemu slovenskemu športu. In če trije družbeniki na vsak način želijo te deleže prodati, potem je naloga Vlade, da ti deleži ostanejo v slovenski lasti z uveljavitvijo predkupne pravice preko Pošte Slovenije in Loterije Slovenije, ki imata 40 odstotni delež v Športni loteriji Slovenije, zaradi tega in glede na vaš odgovor me vseeno zanima, ali ste se kadarkoli pogovarjali glede prodaje Športne loterije Slovenije in s kom? Nenazadnje, ta dopis je bil naslovljen že pred slabim mesecem dni na vlado s strani Fundacije za šport, ki se s to prodajo ne strinja in ji ostro nasprotuje? Zanima me, kakšen bo zdaj ta odgovor oziroma kakšni bodo ukrepi v smeri preprečitve prodaje Športne loterije Slovenije tujemu skladu in kaj boste storili, da bo Športna loterija Slovenije še naprej ostala v slovenski lasti in uresničevala namen, zaradi katerega je bila pred slabimi tridesetimi leti tudi ustanovljena?

Robert Golob (Svoboda): “Bom še enkrat ponovil. Vlada ni lastnik Športne loterije kot poslanec Černač zelo dobro ve, da je sistem upravljanja z naložbami v državnem premoženju popolnoma drugače organiziran in tako kot nima Državni zbor pristojnosti, tako jih tudi nima Vlada. Pa kljub temu, kljub temu, seveda, obstaja možnost ali uveljavljanja predkupnih pravic, v tem primeru je to samo Pošta, ker na Športno loterijo kot tako nima Vlada nobenega, ampak niti posrednega vpliva, ker je ne more imeti. Tisto pa, kar je možno narediti, je pa to, da se sprejme usmeritev in ta usmeritev ne bo v ničemer vplivala na to kaj bo Športna loterija izvajala, ker gre že danes za izvajanje aktivnosti po koncesijski pogodbi. Športna loterija je koncesionar. Športna loterija ni sama sebi namen, ampak opravlja funkcijo, ki jo v javnem značaju na podlagi koncesije, ki jo podeli država in ta koncesija ostaja enaka. Pa še enkrat, to ne pomeni, da sem ambivalenten ali indiferenten do tega, kdo je lastnik, ne, vem in poznam izkušnje s tujimi skladi in brez izjeme so negativne. Zaradi tega bom zelo presenečen, če bi se ta prodaja dejansko zgodila. Na kakšen način se bodo upravljavci državnega premoženja odzvali, je stvar upravljavcev, ne stvar predsednika Vlade in to vi dobro veste. In zato bom ponovil še enkrat, seveda si ne želim, da tuji skladi kupujejo tisto premoženje v državi, ki dobro deluje, ne želim si tega, ampak to je naloga upravljavcev državnega premoženja, da kot dobri gospodarji posežejo vmes in eventualno odkupijo to isto premoženje, ki bo na prodaj, o tem ne odloča Vlada na nobeni stopnji.”

Zvonko Černač (SDS): “Še kako je to pristojnost vlade, spoštovani predsednik vlade. Vlada predstavlja skupščino SDH. Povedal sem vam, da je Pošta v 100 % lasti države. Obe organizaciji, tako FIHO kot Fundacija za šport, sta bili ustanovljeni s strani tega državnega zbora, ustanoviteljske pravice izvršuje državni zbor, še kako je to stvar države in tega državnega zbora, pa tudi vlade. Zaradi tega predlagam, da o tem vprašanju ne samo, da opravimo razpravo na naslednji seji, ampak da ob pomanjkanju odločitev vlade sprejme ustrezne odločitve tudi državni zbor v nadaljevanju, kajti danes je bila po ne odgovorih predsednika vlade že drugič dana zelena luč tem trem organizacijam, da to prodajo in to ne preostalima drugima največjima družbenikoma, ki sta v državni ali pa paradržavni lasti, Pošti Slovenije in Loteriji Slovenije, pač pa tujemu naložbenem skladu. Prvič je bila dana zelena luč z izjavo ministra Hana, ki je po novem pristojen za šport, ki je na vprašanje glede prodaje Športne loterije Slovenije povedal, da je s tem seznanjen, da pa je to stvar lastnikov in nekaj podobnega smo danes slišali tudi iz ust predsednika Vlade. Torej zelena luč javno je dana, namesto, da bi bila danes prižgana rdeča luč tej prodaji, ste dali ponovno zeleno luč nadaljevanju postopkov. Ni bilo tudi odgovorjeno na vprašanje predsednik vlade, ali in s kom ste se glede tega pogovarjali, kot tudi ni bilo odgovorjeno na vprašanje zakaj po skoraj mesecu dni Fundacija za šport od vlade ni prejela odgovorov glede njenega ostrega nasprotovanja Športni loteriji Slovenije. Torej, moram reči, da ultra leva vlada, ki Slovenski demokratski stranki skoraj vsak dan očita, da živimo v preteklosti, ministrice in ministri te vlade, predsednik vlade in vsi ostali pa leta 2023 obujajo Čebine in pojejo revolucionarne pesmi, ki so bile spesnjene v obdobju komunistične revolucije, na veliko prodaja naše skupno, naše skupno premoženje in temu, da daje tudi javno zeleno luč. Kot sem povedal prej, Športna loterija Slovenije je bila ustanovljena z namenom, da podpira tako profesionalno kot ljubiteljsko športno dejavnost in da pomaga invalidskim organizacijam. Številne vlade so se menjale v obdobju od ustanovitve,. Od leta 1995 naprej, pod nobeno ni prišlo do prodaje kokoši, ki nosi zlata jajca za slovenski šport, predvsem pa, ki daje podporo tudi invalidskim organizacijam.
Če ne želimo, da se bo vaša vlada zapisala v zgodovino kot vlada, ki ni preprečila prodaje za slovenski šport ene najpomembnejših organizacij, mora ustrezne odločitve glede tega, glede na to, da uresničuje tudi ustanoviteljske pravice tako FŠO kot FIHO, sprejeti tudi ta parlament, zaradi tega predlagam, da o tem, o tej prodaji, ki Vlada, kot vidimo, daje zeleno luč, Športne loterije Slovenije, opravimo razpravo na naslednji seji državnega zbora.

Copyright secured by Digiprove © 2023 Peter JančičAll Rights Reserved  
Exit mobile version