Ob evtanaziji na izkušnjo nacizma opozarja svetovno zdravniško društvo in ne le Rupar

Hipokratova prisega pravi: »Nikoli ne bom bolniku predpisal smrtonosne substance.«