Za uzakonitev pomoči zdravstva pri samomoru kar z elektronsko pošto ZRC SAZU

Raba službene elektronske pošte ne pomeni nujno, da se je s politično dejavnostjo Pleterski tudi ukvarjal v službi