Site icon Spletni časopis

Gospa s koso prehitela sodno pravico

okrožno sodišče v Ljubljani

Zaradi smrti obtožene je sodnica Tina Lesar ustavila postopek proti Majdi Kušej Bole. Avgusta lani je okrožno sodišče v Ljubljani od zagovornikov obtožene namreč dobilo obvestilo, da je umrla. Ker je po tem sodišče dobilo tudi uradni izpisek o smrti, so ustavili kazenski postopek, ki je proti obtoženi potekal, ker bi naj oktobra leta 2013, torej pred že skoraj desetletjem, zlorabila pooblastilo Leona Šenka, ki jo je pol leta prej pooblastil za skrb za plačevanje stroškov za njegovo stanovanje in oskrbo v domu, česar sam zaradi bolezni ni več zmogel. Postopek proti Kušej Boletovi je tožilstvo sprožilo, ker je zdaj že pokojna na dan, ko je Šenk oktobra leta 2013 umrl, iz njegovega tekočega računa dvignila 3.100 evrov, iz varčevalnega računa pa še 58.400 evrov, s čemer bi naj zlorabila njegovo zaupanje in si pridobila osebno korist.

Zakon to prepoveduje na tak način:

Izneverjenje

  1. člen
    (1) Kdor zastopa premoženjske koristi kakšne osebe ali oskrbuje njeno premoženje, pa zavestno ne izpolni svoje obveznosti delati v njeno korist ali dela v njeno škodo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
    (2) Če storilec ob storitvi dejanja iz prejšnjega odstavka izrabi pooblastilo za pridobitev premoženjske koristi sebi ali komu drugemu, se kaznuje z zaporom do treh let.
    (3) Če stori dejanje iz drugega odstavka tega člena odvetnik, notar, skrbnik, izvršitelj ali stečajni upravitelj ali če si storilec pridobi veliko premoženjsko korist, se kaznuje z zaporom do petih let.

Ker pa proti umrlim sodni postopek ni mogoč, ga je sodišče po slabem desetletju od dogodka ustavilo, nagrado za zagovornika umrle bo plačal proračun.

Copyright secured by Digiprove © 2023 Peter JančičAll Rights Reserved  
Exit mobile version