Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Kaj vlada meni o plačnem “ekscesu brez primere v zgodovini Slovenije in Jugoslavije pred tem”?

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 16th januar 2023, 07:27 pop

Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec je vladi poslala pisno vprašanje, kakšno stališče imajo o delitvi dobička predsedniku in članom uprave podjetja GEN-I. Upravo GEN-I je v preteklosti vodil premier Robert Golob. Vprašanje je Godčeva vladi poslala po tem, ko je to, da bi zahtevali pojasnila od vlade o možnem ekscesu brez primere v zgodovini Slovenije in Jugoslavije pred tem, v interni razpravi gospodarstvenikom predlagal direktor NLB Blaž Brodnjak. Ta predlog sem prejšnji teden, ko sem ga pridobil neuradno, razkril v Spletnem časopisu.

Za pojasnila je, ker gospodarstveniki toliko poguma očitno niso zbrali, da bi Brodnjakovo predlog sprejeli, zdaj vlado zaprosila poslanka največje opozicijske stranke. Celotno vprašanje Godčeve je takšno:

“Spoštovani,
v medijih kroži elektronsko pismo, ki naj bi ga napisal Blaž Brodnjak, manager leta 2022 in predsednik uprave NLB. V elektronskem pismu naj bi bilo zapisano: »Domnevno naj bi člani uprave (1-2 %) in predsednik uprave (kar 4 %) v svojih pogodbah imeli dogovorjeno udeležbo pri dobičku družbe v odstotkih od razlike med višino čistega dobička pri 8 % donosu na kapital in dejansko višino doseženega čistega dobička in to brez omejitve navzgor. Če je temu res bilo tako v podjetju v pomembni, dejansko pa ekonomsko gledano pretežni državni lasti, je to eksces brez primere v zgodovini Slovenije in Jugoslavije pred tem.« Glede na to, da je družba GEN-I v posredni državni lasti in je posledično zavezana k spoštovanju določb Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD), ki določa omejitve glede prejemkov članov uprave v državni lasti in ne določa oziroma dopušča udeležbe članov uprav pri dobičku družbe, me zanima:

1 Kakšno je stališče Vlade Republike Slovenije glede informacij, ki se pojavljajo v medijih v zvezi z udeležbo pri dobičku članov uprave GEN-I?

2. Kaj bo Vlada Republike Slovenije naredila za razjasnitve dejanskega stanja v zvezi z odprtim vprašanjem, da imajo člani uprave GEN-I v svojih pogodbah dogovorjeno udeležbo pri dobičku?

3. Izhajajoč iz navedenega tudi predlagam, da Vlada Republike Slovenije pozove družbo GEN-I k razkritju vsebine pogodb članov uprave.”

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (1)

Disqus Comments (4)

https-spletnicasopis-eu